NTIN090 - Úvod do složitosti a vyčíslitelnosti

Petr Kučera, KTIML MFF UK

Zimní semestr 2016/2017

Petr Kučera

Obsah

 1. Odkazy a dokumenty
 2. Zkouška
 3. Zápočty
 4. Obsah letošních přednášek
 5. Obsah mých letošních cvičení
 6. Vzorová zkoušková písemka (stav roku 2015/16)

Odkazy a dokumenty

Zkouška

Zatím je popsán stav školního roku 2015/16.

Ráno v 9:00 se píše písemka, trvá 60 minut a budu v ní zadávat 3 příklady. Ty budou stylem podobné příkladům, jež byly řešeny na cvičeních. K dispozici je vzorová zkoušková písemka. Ihned po napsání písemky začne ústní zkouška, několik studentů zůstane na ústní zkoušku ihned, ostatním přidělím pozdější čas. Pro připuštění k ústní části zkoušky je nutné mít alespoň jeden příklad správně. Při ústní části zkoušky si vylosujete jednu z otázek náhodně.

Klasifikace bude určena na základě písemné i ústní části. Obě části budou bodované. Dohromady je možno získat až 100 bodů, přičemž

Zápočty

Následující informace se vztahují pouze k mým pondělním cvičením, podmínky udělení zápočtu na čtvrtečních cvičeních si určuje kolega Majerech sám.

Po každém cvičení zadám dva až tři domácí úkoly, které budou dohromady za 3 body. Řešení domácích úkolů bude třeba odevzdat do začátku následujícího cvičení. Zápočet dostane ten, kdo za semestr nasbírá alespoň dvě třetiny celkového počtu bodů (tj. dvě třetiny z trojnásobku počtu cvičení). Úkoly budu zveřejňovat na této stránce (pro sudá a lichá cvičení se nejspíš budou trochu lišit) v rámci obsahu proběhlých cvičení.

Obsah letošních přednášek

1. přednáška (3. října 2016)

Slajdy 1-30. Lehký úvod do teorie algoritmů a definice Turingova stroje s příkladem (TS rozhodující jazyk palindromů).

2. přednáška (10. října 2016)

Slajdy 31-59. Převod $k$-páskového Turingova stroje na jednopáskový. RAM a jejich ekvivalence s Turingovými stroji. Kódování Turingových strojů a Gödelovo číslo.

3. přednáška (17. října 2016)

Slajdy 60-74. Univerzální Turingův stroj. Algoritmicky vyčíslitelné funkce. (Částečně) rozhodnutelné jazyky. Diagonalizační jazyk a univerzální jazyk.

4. přednáška (24. října 2016)

Slajdy 75-83. Problém zastavení. Vlastnosti (částečně) rozhodnutelných jazyků. Vyčíslitelnost (částečně) rozhodnutelných jazyků. Převoditelnost a úplnost. Úplnost univerzálního problému, problému zastavení a jeho diagonály.

Obsah mých letošních cvičení

1. cvičení

 1. Sestrojte Turingův stroj, který se vždy zastaví a přijímá jazyk $L=\{a^nb^nc^n\;|\;n\geq 0\}$. Rozmyslete si jednak jednopáskový, jednak vícepáskový Turingův pro tento jazyk.
 2. Popište, jak lze převést Turingův stroj s páskou, která je potenciálně nekonečná v obou směrech na Turingův stroj, jehož páska je potenciálně nekončená pouze ve směru doprava. Můžete předpokládat, že Turingův stroj s poloviční páskou má na prvním políčku zvláštní znak zarážky (▷).
 3. Jakou třídu jazyků rozpoznávají Turingovy stroje, u nichž povolíme pohyb hlavy pouze
  1. vlevo (L) a vpravo (R),
  2. stát (N) a vpravo (R),
  3. stát (N) a vlevo (L).
 4. Ukažte, že jednopáskový Turingův stroj, který na každé políčko na pásce může zapsat nejvýš jednou (tj. nejvýš jednou může přepsat políčko jiným znakem) je ekvivalentní obyčejnému jednopáskovému TS.
 5. Ukažte, že jednopáskový Turingův stroj, který nesmí přepisovat políčka se vstupem, je ekvivalentní konečnému automatu, tedy rozpoznává právě regulární jazyky.
 6. Ukažte, že jsou-li $L_1$ a $L_2$ rozhodnutelné jazyky, pak i jazyky $L_1\cup L_2$, $L_1\cap L_2$, $\overline{L_1}$, $L_1\cdot L_2=\{uv\;|\;u\in L_1\wedge v\in L_2\}$ a $L_1^*=\{w\;|\;(\exists k\in\mathbb{N})(\exists u_1, \ldots, u_k\in L_1)[w=u_1u_2\ldots u_k]\}$ jsou rozhodnutelné jazyky.
 7. Ukažte, že jsou-li $L_1$ a $L_2$ částečně rozhodnutelné jazyky, pak i jazyky $L_1\cup L_2$, $L_1\cap L_2$, $L_1\cdot L_2$ a $L_1^*$ jsou částečně rozhodnutelné jazyky.

Domácí úkoly k 1. cvičení

 1. Ukažte, jak lze libovolný jednopáskový Turingův stroj $M$ převést na Turingův stroj $M'$, který v každém kroku provádí jen dvě ze tří možných akcí (tj. každá instrukce buď změní stav a pozici hlavy, změní stav a písmeno na pásce, nebo změní písmeno na pásce a pozici hlavy, ale neučiní všechny tyto akce najednou). [1 bod]
 2. Uvažme Turingův stroj s poloviční páskou, v němž se může hlava hýbat pouze vpravo R, nebo může vykonat pohyb RESTART, při němž se hlava vrátí na začátek pásky. Ukažte, jak převést jednopáskový TS na tuto variantu Turingova stroje. [2 body]

2. cvičení

 1. Připomenutí definic.
  • Univerzální jazyk $L_u=\{\langle M, x\rangle\;|\;x\in L(M)\}$.
  • Problém zastavení $K_0=\{\langle M, x\rangle\;|\;M(x)\!\downarrow\}$.
  • Diagonála problému zastavení $K=\{\langle M\rangle\;|\;M(\langle M\rangle)\!\downarrow\}$.
 2. Uvažme následující jazyk: $$ K_1=\{\langle M\rangle\;|\;L(M)\neq\emptyset\}\text{ .} $$
  1. Ukažte, že $K_1$ je částečně rozhodnutelný jazyk.
  2. Ukažte, že $L_u\leq K_1$.
 3. Ukažte, že $L_u\leq$, kde $Tot=\{\langle M\rangle\;|\;L(M)=\Sigma^*\}$.
 4. Ukažte, že $L_u\leq$, kde $Inf=\{\langle M\rangle\;|\;L(M)\text{ je nekonečný jazyk}\}$.
 5. Uvažme následující jazyk: $$ EQ=\{\langle M, N\rangle\;|\;L(M)=L(N)\}\text{ .} $$
  1. Ukažte, že $Tot\leq_m EQ$.
  2. Ukažte, že $K_1\leq_m \overline{EQ}$.
  3. Rozmyslete si, jak z předchozích dvou převodů plyne, že $EQ$ ani $\overline{EQ}$ nejsou částečně rozhodnutelné jazyky.
 6. Uvažme následující problémy ($PP$ znamená prázdná páska, $E$ existenční, $V$ všeobecný): \begin{eqnarray*} PP &=&\{\langle M, x\rangle\;|\;M(x)\!\downarrow\text{ a po ukončení výpočtu je páska $M$ prázdná}\}\\ PPE&=&\{\langle M\rangle\;|\;(\exists x)[M(x)\!\downarrow\text{ a po ukončení výpočtu je páska $M$ prázdná}]\}\\ PPV&=&\{\langle M\rangle\;|\;(\forall x)[M(x)\!\downarrow\text{ a po ukončení výpočtu je páska $M$ prázdná}]\} \end{eqnarray*}
  1. Ukažte, že problémy $PP$ a $PPE$ jsou částečně rozhodnutelné, ale nejsou rozhodnutelné.
  2. Rozmyslete si, zda je $PPV$ částečně rozhodnutelný.
 7. Uvažme následující problémy ($PS$ znamená použití stavu, $E$ existenční, $V$ všeobecný): \begin{eqnarray*} PS &=&\{\langle M, q, x\rangle\;|\;\text{$M$ použije při výpočtu nad $x$ stav $q$}\}\\ PSE&=&\{\langle M, q\rangle\;|\;(\exists x)[\text{$M$ použije při výpočtu nad $x$ stav $q$}]\}\\ PSV&=&\{\langle M, q\rangle\;|\;(\forall x)[\text{$M$ použije při výpočtu nad $x$ stav $q$}]\}\\ PS3&=&\{\langle M\rangle\;|\;(\exists x)[\text{$M$ použije při výpočtu nad $x$ stav $q_3$}]\}\\ \end{eqnarray*}
  1. Ukažte, že problémy $PS$ a $PSE$ a $PS3$ jsou částečně rozhodnutelné, ale nejsou rozhodnutelné.
  2. Rozmyslete si, zda je $PSV$ částečně rozhodnutelný.

Domácí úkoly k 2. cvičení

 1. Nechť $B$ je regulární jazyk (tj. jazyk přijímaný nějakým konečným automatem) a nechť $A$ je jazyk, pro který platí, že $A\leq_mB$, platí, že $A$ je nutně také regulární jazyk? [1 bod]
 2. Ukažte, že následující jazyk je částečně rozhodnutelný, ale nikoli rozhodnutelný [2 body] (nepoužívejte Riceovu větu): $$S=\left\{\langle M\rangle\;|\;(\forall x\in\Sigma^*)\left[x\in L(M)\Leftrightarrow x^R\in L(M)\right]\right\}$$