Požadavky pro zápočet a zkoušku z předmětu ADS

 

Zápočty

 

Podmínky udělení zápočtu zcela závisí na jednotlivých cvičících. Žádná centrální zápočtová písemka v tomto semestru organizována nebude.

 

Zkoušky

 

K připuštění ke zkoušce je třeba mít hotov zápočet. Zkouška sestává z písemky a ústní části. Písemka se bude skládat ze tří příkladů, které budou většinou svým charakterem podobné příkladům řešeným na cvičeních, ale mohou se objevit i jiné typy příkladů procvičujících látku probíranou na přednáškách. Na vypracování písemky budou k dispozici dvě hodiny. K připuštění k ústní části zkoušky (která bude probíhat odpoledne po opravení písemek) je třeba vyřešit alespoň dva příklady.

 

Zápis na jednotlivé zkušební termíny je nutné provádět elektronickou formou pomocí SIS.