Požadavky pro zápočet a zkoušku z předmětu Složitost II

 

Zápočty

 

K udělení zápočtu je třeba úspěšně napsat zápočtovou písemku. Písemka má standardní formu. Pro několik (většinou pět) různých tříd časové a prostorové složitosti (deterministických i nedeterministických) je úkolem odvodit všechny vzájemné vztahy vzhledem k inkluzi (které jsou odvoditelné z tvrzení, probíraných na přednáškách a cvičeních). Na vypracování písemky bude k dispozici jedna hodina. K připuštění k ústní části zkoušky je třeba správně identifikovat alespoň dvě třetiny vztahů, tedy v případě pěti tříd mít inkluzi včetně jejího zdůvodnění (případně neexistenci inkluze) pro alespoň sedm z deseti možných dvojic správně.

 

Termíny zápočtových písemek :

-         na posledních cvičeních

-         při kterémkoli zkouškovém termínu (kromě posledního)

 

Počet studentů na jeden termín zápočtové písemky není nijak omezen, a není tudíž třeba se dopředu hlásit či někde zapisovat.

 

Zkoušky

 

K připuštění ke zkoušce je třeba mít hotov zápočet. Zkouška probíhá ústní formou (definice, znění vět, důkazy).

Zápis na jednotlivé zkušební termíny je nutné provádět elektronickou formou pomocí SIS.