Požadavky pro zápočet a zkoušku z předmětu Složitost I

 

Zápočty

 

K udělení zápočtu je třeba úspěšně napsat zápočtovou písemku. Písemka se bude skládat ze tří příkladů, které byly řešeny na cvičeních. Seznam těchto příkladů je dostupný z mého webu. Úspěšně napsat písemku znamená zcela správně vyřešit všechny tři příklady během 60 minut.

 

Termíny zápočtových písemek :

-         jeden termín v posledním týdnu výuky: den, hodina a místo budou specifikovány v SIS (na stejném místě jako termíny zkoušek)

-         při prvních třech řádných zkouškových termínech (ne na předtermínech) vypsaných v zimím zkouškovém období – zápočtové písemky se budou psát souběžně s písemnou částí zkoušky

 

Počet studentů na jeden termín zápočtové písemky není nijak omezen, a není tudíž třeba se dopředu hlásit či někde zapisovat.

 

Zkoušky

 

K připuštění ke zkoušce je třeba mít hotov zápočet.

 

Zkouška sestává z písemky a ústní části. Písemka se bude skládat ze dvou příkladů, které budou většinou svým charakterem podobné příkladům řešeným na cvičeních, ale mohou se objevit i jiné typy příkladů procvičujících látku probíranou na přednáškách. Na vypracování písemky bude k dispozici 90 minut. K připuštění k ústní části zkoušky (která bude probíhat po opravení písemek, studenti budou zváni na konkrétní čas během zbytku dne) je třeba správně a úplně vyřešit alespoň jeden ze zadaných příkladů.

 

Zápis na jednotlivé zkušební termíny je nutné provádět elektronickou formou pomocí SIS.