Výuka v ZS 2018/2019:

Výroková a predikátová logika - cvičení

Archiv výuky:

ZS 2017/2018

ZS 2016/2017

ZS 2015/2016

ZS 2014/2015