NTIN099 — Algoritmy pro reprezentaci znalostí

Petr Kučera, KTIML MFF UK

Základní informace

Pro organizaci přednášky budu používat moodle, přihlašte se v něm k tomuto kurzu.

Sylabus

Obsah přednášky může být upraven podle aktuálního zájmu studentů.

 1. Exponenciální algoritmy pro k-SAT a obecný SAT
 2. Parametrizované algoritmy pro SAT založené na backdoor množinách.
 3. Algoritmy pro SAT parametrizované stromovou šířkou
 4. Kernelizace pro MaxSAT a parametrizace MaxSAT
 5. Algoritmy pro MaxSAT založené na větvení a prořezávání (branch & bound)
 6. Algoritmy pro #SAT
 7. Reprezentace znalostí založené na NNF (negation normal form)
 8. OBDD, DNNF, d-DNNF, SDD
 9. Srovnání těchto reprezentací s ohledem na zodpovídání dotazů a velikost
 10. Kompilace formule v KNF do různých typů reprezentací
 11. Využití pro počítání modelů