Cvičení z Úvodu do UNIXu, letní semestr 2016/17

Petr Kučera, KTIML MFF UK

Základní informace

Užitečné odkazy

Zápočet

Po každém cvičení zadám domácí úkoly, jejichž řešení budu očekávat do začátku dalšího cvičení. Pokud na konci budete mít alespoň 2/3 bodů z těchto úkolů, tak dostanete zápočet. Kdo bude mít méně bodů, bude muset k získání zápočtu vypracovat ještě pár domácích úkolů navíc, které zadám na konec (jejich množství a obtížnost budou přímo úměrné chybějícímu počtu bodů). Za úkoly z každého cvičení bude možno dostat 3 body, i když ze začátku bude pár jednodušších úkolů a ke konci bude třeba jen jeden, ale těžší. Kdo odevzdá méně než 1/3 úkolů, zápočet ode mne nedostane.

V úkolech je možné používat jen prostředky probrané do cvičení, ke kterému se vztahují (včetně). Pokud si všimnu, že někdo odevzdal kopii jiného řešení, nedostane za tento úkol žádné body, stane-li se to podruhé, nedostane ode mne zápočet.

Úkoly mi odevzdávejte e-mailem, nejpozději do začátku následujícího cvičení. Řešení buď pište do těla mejlu, nebo přikládejte v čistě textových souborech (nepoužívejte soubory pdf, word a podobně). Zadání úkolů jsou napsána vždy u odpovídajícího cvičení (tj. aktuální úkoly jsou vždy dole na stránce).

Úkoly byly zadány na 11 cvičení, tedy limit pro získání zápočtu je 22 bodů. Doplňkové příklady budou postupně přidány k poslednímu cvičení.

Některé vlastnosti u-labů

Je dobré znát některé vlastnosti UNIXového labu na Malé Straně. Doporučuji proto prohlédnout si stránky UNIXové laboratoře na Malé Straně. Zmíním alespoň ty rozdíly, které mi připadají nejznatelnější:

 1. Domovské adresáře jsou umístěny AFS filesystému, kde nefungují standardní UNIXová práva (viz výše uvedená stránka, případně stránka o právech v u-labech)
 2. Pokud si tedy chcete zkoušet příkaz chmod a věci související se standardním UNIXovým systémem práv, čiňte tak v adresáři /tmp na tom kterém stroji, tam fungují tím standardním způsobem.
 3. /etc/passwd neobsahuje informace o vašich uživatelských účtech, protože ty jsou skladovány v dynamické databázi jinde a jinak, pokud potřebujete informace o uživatelských účtech ve formátu /etc/passwd, dostanete je příkazem getent následovně:
  getent passwd
  případně můžete přidat parametr specifikující, co vás zajímá, viz též getent --help.
 4. Totéž platí i pro /etc/group a getent group.
 5. Příkaz find si s filesystémem afs (nejspíš stále) nerozumí, nepoužívejte jej proto raději na síťových discích. Hledat pomocí find můžete v lokálních adresářích jako /tmp, /usr, /etc a podobně, ale raději ne ve vašem domovském adresáři. (Výsledek vyhledávání tam nelze zaručit.)

Obsah cvičení

1. cvičení (20. února 2017)

Základní příkazy, ovládání shellu.

Trochu podrobněji:

Příklady:

 1. Ve svém domovském adresáři vytvořte adresář ADR
 2. Do tohoto adresáře okopírujte soubory z adresáře /usr/include, jejichž názvy začínají znakem m, končí příponou .h a kromě toho v názvu obsahují číslici.
 3. V adresáři ADR vytvořte podadresář PODADRESAR.
 4. Prvních pět řádek z každého z okopírovaných souborů uložte do souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvnichpet.
 5. Poslední řádky souborů v ~/ADR uložte do souboru ~/ADR/PODADRESAR/posledni.
 6. Soubory v ~/ADR/PODADRESAR spojte do jednoho souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni.
 7. Smažte soubory v ~/ADR/PODADRESAR kromě prvniaposledni.
 8. Do souboru ~/ADR/PODADRESAR/pocet uložte počet souborů a adresářů v ~/ADR.
 9. Vypište dlouhé informace o adresáři ~/ADR/PODADRESAR, ne jeho obsah.
 10. Vymažte obsah souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni bez toho, abyste smazali tento soubor.
 11. Do souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni přidejte řádku, jež obsahuje jen znak hvězdičky, tj *.
 12. Smažte ~/ADR i se všemi soubory a podadresáři v něm umístěnými.
 13. (Ukázat řešení předchozích příkladů)
  #!/bin/sh

  # Ve svém domovském adresáři vytvořte adresář ADR
  mkdir ~/ADR

  # Do tohoto adresáře okopírujte soubory z adresáře
  # /usr/include, jejichž názvy začínají znakem 'm', končí
  # příponou '.h' a kromě toho v názvu obsahují číslici.
  cp /usr/include/m*[0-9]*.h ~/ADR

  # V adresáři ADR vytvořte podadresář PODADRESAR.
  mkdir ~/ADR/PODADRESAR

  # Prvních pět řádek z každého z okopírovaných souborů uložte do
  # souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvnichpet.
  head -n 5 ~/ADR/m*[0-9]*.h >~/ADR/PODADRESAR/prvnichpet

  # Poslední řádky souborů v ~/ADR uložte do souboru
  # ~/ADR/PODADRESAR/posledni.
  tail -n 1 ~/ADR/m*[0-9]*.h >~/ADR/PODADRESAR/posledni

  # Soubory v ~/ADR/PODADRESAR spojte do jednoho souboru
  # ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni.
  cat ~/ADR/PODADRESAR/* >~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni

  # Smažte soubory v ~/ADR/PODADRESAR kromě prvniaposledni.
  rm ~/ADR/PODADRESAR/prvnichpet
  rm ~/ADR/PODADRESAR/posledni

  # Do souboru ~/ADR/PODADRESAR/pocet uložte počet souborů a
  # adresářů v ~/ADR.
  ls ~/ADR | wc -l >~/ADR/PODADRESAR/pocet

  # Vypište dlouhé informace o adresáři ~/ADR/PODADRESAR,
  # ne jeho obsah.
  ls -ld ~/ADR/PODADRESAR

  # Vymažte obsah souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni bez
  # toho, abyste smazali tento soubor.
  cp /dev/null ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni

  # Do souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni přidejte řádku, jež obsahuje
  # jen znak hvězdičky, tj *.
  echo '*' >>~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni

  # Smažte ~/ADR i se všemi soubory a podadresáři v něm umístěnými.
  rm -r ~/ADR

Domácí úkoly:

 1. Napište příkaz, který vypíše všechny názvy souborů ve vašem domovském adresáři, které začínají tečkou „.“ a obsahují alespoň 2 znaky. [1 bod]
 2. Napište příkaz, který vypíše poslední řádku z každého souboru v adresáři /usr/include, jehož název končí „.h“. [1 bod]
 3. Napište příkaz, kterým okopírujete všechny soubory z adresáře /usr/include/, jejichž jména nezačínají číslicí, ale číslici v názvu obsahují, do vašeho domovského adresáře. [1 bod]

2. cvičení (27. února 2017)

Ještě základní příkazy a ovládání shellu.

Trochu podrobněji:

Příklady:

 1. Dokončete příklady z minulého týdne.
 2. Vypište řádky číslo 11-20 ze souboru /etc/passwd.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  head -n20 /etc/passwd | tail -n10
 3. Vytvořte soubor se jménem „-f“, který bude obsahovat jednu řádku s aktuálním datem. Poté tento soubor smažte.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Vytvoření souboru -f s datem:
  date >-f
  # Smazání souboru -f:
  rm -- -f
 4. Vytvořte soubor „pevne datum“ (tj. „pevne<mezera>datum“) jehož čas poslední modifikace bude nastaven na 13:30 1.2. 2009.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  touch -t 200902011330 "pevne datum"
  # nebo
  touch -d "2009-02-01 13:30:00" "pevne datum"
 5. Do svého domovského adresáře okopírujte soubor /etc/passwd, kopie tohoto souboru se bude jmenovat ucty a bude mít čas poslední modifikace shodný s časem poslední modifikace /etc/passwd.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cp -p /etc/passwd ucty
 6. Nastavte datum poslední modifikace souboru ucty (ve vašem domovském adresáři) na čas poslední modifikace souboru /etc/group.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  touch -r /etc/group ucty
 7. Napište příkaz, který vypíše obsah adresáře /usr/bin podle jmen sestupně podle abecedy do souborů bina a binb a navíc jej vypíše na obrazovku stránkovaně (pomocí less nebo more)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -r /usr/bin | tee bina binb | more
 8. Rozmyslete si, co se děje při následujících příkazech:
  1. mv soubor /dev/null
  2. cp soubor /dev/null
  3. cat soubor >/dev/null
 9. Vypište deset největších souborů a pak deset nejmenších souborů v adresáři /etc
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -S /etc | head
  ls -rS /etc | head
 10. V adresáři /usr/bin najděte soubor, který byl modifikován naposledy.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  # V adresáři /usr/bin najděte soubor, který byl modifikován
  # naposledy.

  ls -t /usr/bin | head -n 1

Domácí úkoly:

 1. Vypište počet skupin v systému (řádků v /etc/group) [1 bod]
 2. Napište příkaz, kterým nastavíte datum a čas poslední modifikace souboru na 11.3.1993 15:04. [1 bod]
 3. Vypište jméno druhého největšího souboru v adresáři /usr/bin. [1 bod]

3. cvičení (6. března 2017)

Práva a jednoduché utility.

Příkazy: who, who am i, id, mesg, write, talk, mail (mailx), last (tento příkaz není ve specifikaci a není proto standardní) chmod, chgrp, chown, file, df, du, umask.

Pozor, na ulabech zkoušejte práva výhradně v adresáři /tmp, na ostatních je systém afs a práva tam fungují úplně jinak.

Příklady:

 1. Napište příkaz, který vypíše vaše aktuální UID.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  id -u
 2. Napište příkaz, který vypíše seznam skupin, v nichž se nacházíte.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  id -Gn
 3. Pošlete obsah souboru /etc/group mejlem příkazem mail.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  mail -s "Obsah /etc/group" adresa </etc/group
 4. Vyzkoušejte si příkaz df ke zjištění obsazeného místa na disku s různými parametry (-k a -P, můžete si zkusit i další, ale všimněte si, že kromě -t nejsou už další parametry ve specifikaci).
 5. Vyzkoušejte si příkaz du na adresáři /tmp nebo na vašem domovském adresáři s různými parametry (-k, -s, -x).
 6. Vytvořte jednoduchý skript a přidělte mu práva pro spuštění.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cat >skript.sh <<EOF
  #!/bin/sh

  echo Ahoj světe
  EOF


  chmod a+x skript.sh
 7. Vytvořte soubor, který může vlastník spustit, číst a psát do něj, členové skupiny jej mohou číst a psát do něj, ostatní jej mohou jen spustit.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  cat >skript.sh <<EOF
  #!/bin/sh

  echo Ahoj světe
  EOF


  chmod 0761 /tmp/skript.sh

  # Ekvivalentně například:
  chmod u+rwx,g=u-x,o=u-rw /tmp/skript.sh

  # nebo
  chmod u=rwc,g=rw,o=x /tmp/skript.sh
 8. Zkuste vytvořit skript, který nelze číst, ale má práva na spuštění, zkuste jej spustit. Proč to u shellového skriptu nejde?
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  cat >/tmp/skript.sh <<EOF
  #!/bin/sh

  echo Ahoj světe
  EOF


  chmod a+x-r /tmp/skript.sh
  /tmp/skript.sh
  # Aby mohl skript shell spustit, musí jej být schopen přečíst,
  # k čemuž musí mít oprávnění.
 9. Vytvořte adresář, do kterého může kdokoli přejít a přidávat soubory, ale jen vlastník smí vypsat obsah adresáře.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  mkdir /tmp/adresar
  chmod 0755 /tmp/adresar

  #Případně ekvivalentně
  chmod u+rwx,go=u-r /tmp/adresar
 10. Vytvořte adresář, do něhož lze přejít, nelze číst jeho obsah a lze v něm přidávat soubory. Vytvořte v tomto adresáři soubor, k němuž budete mít práva jen ke čtení a zkuste ho smazat.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  mkdir /tmp/adresar
  chmod 0300 /tmp/adresar
  # Případně ekvivalentně
  chmod u+wx-r,go-rwx /tmp/adresar

  touch /tmp/adresar/soubor
  chmod 0400 /tmp/adresar/soubor
  # Případně ekvivalentně
  chmod u+r-wx,go-rwx /tmp/adresar/soubor

  rm -f /tmp/adresar/soubor
 11. Okopírujte /etc/passwd do /tmp jednak pomocí cp, jednak pomocí cp -p a koukněte se pomocí ls -l, jaký je mezi těmito kopiemi rozdíl.
 12. Spusťte si vimtutor cs

Domácí úkoly

 1. Napište příkaz, kterým všem souborům v podstromu adresáře /tmp/adresar přidáte právo ke čtení všem členům skupiny a současně právo ke čtení zruší ostatním (tj. těm, kdo nejsou vlastníci ani členové skupiny). [1 bod]
 2. Vytvořte soubor a přidělte mu práva tak, aby jej mohl vlastník spustit, číst i zapisovat do něj, členové skupiny jej mohli spustit a číst, ostatní jej mohou jen číst. V příkazu chmod použijte jednak symbolický zápis práv [1 bod] a jednak octalový zápis práv [1 bod].

4. cvičení (13. března 2017)

Jednoduché utility.

Příkazy: ln, diff, cut, paste, tr, sort.

Příklady:

 1. Vytvořte ve svém domovském adresáři link na /etc/passwd, zkuste nejprve vytvořit hard link a poté soft link (rozmyslete si, proč hard link vytvořit nelze). Vyzkoušejte, jak se při ls -l zobrazí soft link.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Hard link
  ln /etc/passwd ~
  # Soft link
  ln -s /etc/passwd ~
 2. Vytvořte hard link v /tmp na jiný soubor v /tmp (případně si tam nějaký nakopírujte, hard link bude mít pochopitelně jiné jméno). Vyzkoušejte si výpis ls -l a všimněte si, jak se změnilo číslo v druhém sloupečku. Pomocí ls -i zkontrolujte, že obě kopie mají stejné číslo inode.
 3. Stáhněte si soubor calories.csv, jde o soubor ve formátu CSV, kde je jako oddělovače sloupců použito středníku.
 4. V souboru calories.csv nahraďte uvozovky pomocí apostrofů.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  tr \" \' <calories.csv >/tmp/calories.a.csv
  mv /tmp/calories.a.csv calories.csv
 5. Ze souboru calories.csv odstraňte apostrofy (stejně jako dále předpokládám, že soubor byl změněn předchozími příklady, tedy zde jsou po předchozím příkladu apostrofy na místě původních uvozovek).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  tr -d \' <calories.csv >/tmp/calories.a.csv
  mv /tmp/calories.a.csv calories.csv
 6. Ze souboru calories.csv vypište jen první sloupec, tj. sloupec se jmény potravin.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -f1 -d\; calories.csv
 7. V souboru calories.csv nahraďte velká písmena malými, ale jen v prvním sloupci. (Postup: Vyříznutí prvního sloupce pomocí cut, náhrada pomocí tr, připojení zpět pomocí paste
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -f1 -d\; calories.csv >/tmp/prvni
  cut -f2- -d\; calories.csv >/tmp/ostatni
  tr '[:upper:]' '[:lower:]' /tmp/prvni | paste -d\; - /tmp/ostatni >calories.csv
  rm /tmp/prvni /tmp/ostatni
 8. V souboru calories.csv nahraďte čárky pomocí pomlčky a pomocí diff se podívejte, které řádky byly změněny.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  tr "," "-" <calories.csv | diff calories.csv -
 9. Soubor calories.csv seřaďte podle množství kalorií sestupně, první řádka s hlavičkou musí zůstat na svém místě.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Uložíme hlavičku
  head -n 1 calories.csv >/tmp/hlavicka
  # Zbytek seřadíme a přidáme
  tail -n +2 calories.csv | sort -t\; -k4,4nr >>/tmp/hlavicka
  mv /tmp/hlavicka calories.csv
 10. Soubor calories.csv seřaďte podle trojice (protein, karbohydráty, tuk) vzestupně. První řádek s hlavičkou musí zůstat na svém místě.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Uložíme hlavičku
  head -n 1 calories.csv >/tmp/hlavicka
  # Zbytek seřadíme a přidáme
  tail -n +2 calories.csv | sort -t\; -k7,7n -k6,6n -k5,5n >>/tmp/hlavicka
  mv /tmp/hlavicka calories.csv
 11. Ze souboru calories.csv vypište počet různých použitých jednotek (druhý sloupec).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # V prvním řešení rozlišujeme i mezi dvěma jednotkami s různým
  # množstvím (tj. např. 1 Cup a 2 Cup jsou brány jako různé)
  tail -n +2 calories.csv | sort -t\; -k2,2 -u | wc -l

  # Pokud bychom chtěli brát dvě jednotky s různým množstvím jako
  # shodné (tj. nechceme například rozlišovat mezi 1 Cup a 2 Cup),
  # pak můžeme postupovat následovně:
  tail -n +2 calories.csv | cut -f2 -d\; | cut -f2- -d" " | sort -u | wc -l
 12. Soubor calories.csv upravte tak, aby poslední tři sloupce byly v opačném pořadí (tj. ve výsledku bude nejprve množství proteinů, pak karbohydrátů a pak tuků, použijte cut a paste).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -f5 -d\; calories.csv >/tmp/paty
  cut -f6 -d\; calories.csv >/tmp/sesty
  cut -f7 -d\; calories.csv >/tmp/sedmy
  cut -f1-4 -d\; calories.csv | paste -d\; - /tmp/sedmy /tmp/sesty /tmp/paty >/tmp/novy
  mv /tmp/novy calories.csv
  rm /tmp/paty /tmp/sesty /tmp/sedmy
 13. Z výstupu ls -l vyberte pouze 9 znaků s právy.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -l | tail -n +2 | cut -c2-10
 14. Předpokládejte, že máte tři soubory, scitanec1, scitanec2 a soucet, každý z nich obsahuje stejný počet řádků s čísly. Sestavte tyto řádky do tvaru
  scitanec1+scitanec2=soucet.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  paste -d+= scitanec1 scitanec2 soucet
 15. Vypište seznam souborů v aktuálním adresáři ve tvaru „velikost jméno“, seznam vytvořte úpravou výpisu ls -l a ls.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -l | tail -n +2 | tr -s " " | cut -d " " -f 5 >/tmp/velikosti
  ls | paste -d " " /tmp/velikosti -
  rm /tmp/velikosti
 16. Vypište loginy ze souboru /etc/passwd po pěti na řádek, na každém řádku jsou oddělené čárkami.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -d: -f1 </etc/passwd | paste -d"," - - - - -

  # Alternativně a ekvivalentně lze:
  cut -d: -f1 </etc/passwd | paste -s -d",,,,\n" -

Domácí úkoly

 1. V souboru calories.csv nahraďte každý název potraviny (tj. první sloupec) jediným znakem „-“. Ostatní sloupce zůstanou beze změny. [1 bod]
 2. Vypište dvojice uid:login za každého uživatele v /etc/passwd. [1 bod]
 3. Určete počet různých států, které se vyskytují v souboru ip-by-country.csv. [1 bod]

5. cvičení (20. března 2017)

Příkazy: comm, join, split.

Příklady:

 1. Vyzkoušejte si následující příkaz
  tr -c '\n' '-' </etc/passwd
  na linuxovém počítači (na kterém jste přihlášení zde v laborce) a na počítači u-ss.ms.mff.cuni.cz. Všimněte si rozdílu (u tr je potřeba mít obě množiny stejně velké, jinak není chování specifikované.) Očekávaného chování dosáhnete pomocí
  tr -c '\n' '[-*]' </etc/passwd
 2. Stáhněte si soubory countrycodes_en.csv a kodyzemi_cz.csv. Obojí jsou soubory ve formátu CSV, kde je jako oddělovače sloupců použito středníku.
 3. Ze souborů countrycodes_en.csv a kodyzemi_cz.csv vytvořte výpis zemí se dvěma sloupci oddělenými rovnítkem ve tvaru
  český název=anglický název (bez uvozovek).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  tr -d '"' <kodyzemi_cz.csv | tail -n +2 | sort -t \; -k1,1 >/tmp/kody_s
  tr -d '"' <countrycodes_en.csv | tail -n +2 | sort -t \; -k4,4 >/tmp/codes_s
  join -t\; -1 1 -2 4 -o 1.4,2.1 /tmp/kody_s /tmp/codes_s | tr \; = >preklad
  rm /tmp/kody_s /tmp/codes_s
 4. Vypište názvy souborů, které se nacházejí /usr/bin i v /bin.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls /usr/bin | sort >/tmp/usr_bin
  ls /bin | sort | comm -13 - /tmp/usr_bin
  rm /tmp/usr_bin
 5. Vypište čísla skupin, která jsou v /etc/group, ale nejsou použita v /etc/passwd.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -d: -f4 </etc/passwd | sort > /tmp/uid
  cut -d: -f3 </etc/group | sort | comm -23 - /tmp/uid
  rm /tmp/uid
 6. Je známo, že v Los Angeles je osoba, která zneužívá sociální dávky. Předpokládejte, že na vstupu jsou tři soubory, které obsahují
  1. seznam osob, které dostávají sociální dávky,
  2. seznam herců a
  3. seznam obyvatelů Beverly Hills.
  Jméno každé osoby je na zvláštní řádce. Hledaná osoba se vyskytuje ve všech třech seznamech, napište skript, který nalezne alespoň jednu takovou osobu. Příklad souborů: social.txt, actor.txt, beverly_hills.txt.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  sort social.txt >/tmp/s_social.txt
  sort beverly_hills.txt >/tmp/s_beverly_hills.txt
  sort actor.txt | comm -12 /tmp/s_social.txt - | comm -12 - /tmp/s_beverly_hills.txt
  rm /tmp/s_social.txt /tmp/s_beverly_hills.txt.
 7. Rozdělte soubor na kusy po pěti řádcích a pak jej zase spojte do jednoho souboru.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Budeme dělit soubor /etc/passwd
  # Předpokládáme přitom, že /etc/passwd obsahuje jen tolik záznamů,
  # aby se vešly do souborů s dvoupísmennými identifikátory názvu.
  split -l5 /etc/passwd kusypasswd
  # Spojený soubor uložíme do aktuálního adresáře, protože k zápisu do
  # /etc nemáma práva
  cat kusypasswd* >passwd
  rm kusypasswd*
 8. Vypište loginy ze souboru /etc/passwd do deseti řádků, na každém řádku jsou loginy oddělené mezerami.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Předpokládáme, že /etc/passwd obsahuje jen tolik záznamů,
  # abychom si vystačili s dvoupísmennými identifikátory souborů.
  cut -d":" -f1 /etc/passwd | split -l10 - loginy
  paste -d" " loginy*
  rm loginy*

Domácí úkoly

 1. Na základě obsahu souborů countrycodes_en.csv a kodyzemi_cz.csv vypište názvy států, které se jmenují stejně v angličtině jako v češtině. [1 bod]
 2. V kopii souboru /etc/group nahraďte každý login (v loginu tam není čárka, „:“ a odřádkování) v seznamu členů skupiny jediným znakem „@“. Ostatní sloupce zůstanou beze změny. [1 bod]
 3. Vypište název skupiny s největším počtem členů, kteří jsou u ní uvedeny v /etc/group (tedy ne nutně nejvyšším počtem členů vůbec). Navazuje na předchozí příklad, můžete tedy předpokládat, že máte k dispozici soubor z předchozího příkladu. [1 bod]

6. cvičení (27. března 2017)

Příkazy: find, xargs.

Příklady:

 1. Napište příkaz, který vypíše všechny soubory nebo adresáře, které mají ve jménu podřetězec 'bin' v podstromu aktuálního adresáře.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find . -name "*bin*" "(" -type d -o -type f ")
 2. Napište příkaz, který vypíše počet všech adresářů v podstromu /etc.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /etc -type d | wc -l
 3. Vypište všechny symbolické linky z adresáře /etc, nezahrnujte celý podstrom, jen to, co je přímo v adresáři /etc.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /etc -type l '!' -path "/etc/*/*"

  # nebo

  find /etc/* -prune -type l
 4. Z podstromu adresáře /usr/bin vypište soubory, na které ukazují alespoň tři hardlinky.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /usr/bin -links +3
 5. V podstromu adresáře /tmp najděte všechny soubory, které jsou větší než sto kilobyte a jsou čitelné pro všechny.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /tmp -type f -size +200 -perm -a+r
 6. V podstromu adresáře /usr/include najděte soubory, které jsou v podstromu adresářů v hloubce alespoň 2 a nejvýš 3.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /usr/include -path "/usr/include/*/*" ! -path "/usr/include/*/*/*/*"

  # Efektivnější řešení s pomocí prune:
  find /usr/include -path "/usr/*/*/*" -prune -o -path "/usr/*/*"
 7. V adresáři /etc najděte soubory, které jsou novější než /etc/passwd.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /etc -newer /etc/passwd
 8. V podstromu adresáře /bin najděte soubory, které vlastní root a jsou spustitelné jen pro vlastníka a členy skupiny, nikoli pro ostatní.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /bin -user root -perm -ug+x ! -perm -o+x
 9. V adresáři /etc najděte soubory, které patří skupině stunnel a pro každý vypište dlouhé informace pomocí ls -l.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /etc -group stunnel -exec ls -l {} +
 10. Zkuste rozdíl mezi echo $PATH; echo "$PATH"; echo '$PATH';
 11. Zkuste rozdíl mezi echo *; echo "*"; echo '*';
 12. Vypište seznam cest obsažených v $PATH s tím, že bude každá na samostatném řádku a ve výpisu nebudou obsažený oddělovací znaky „:“.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  echo $PATH | tr ":" "\n"
 13. Vypište dlouhý výpis adresářů obsažených v $PATH, lépe řečeno dlouhé informace o nich, ne jejich obsah.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  echo $PATH | tr ":" "\n" | xargs -I{} ls -ld {}
 14. Vytvořte soubor, který obsahuje 3 řádky:
  a b c
  d e f
  g h i
  
  a na něm zkuste následující příkazy:
  cat soubor | xargs echo
  cat soubor | xargs echo -
  cat soubor | xargs -n 2 echo -
  cat soubor | xargs -I{} echo "-{}-" "-{}-"
  cat soubor | xargs -I{} -n 2 echo "-{}-" "-{}-"
  
 15. Rozdělte soubor /etc/passwd na části po pěti řádcích a potom tyto části poskládejte v opačném pořadí do jiného souboru, (to jest nejprve jde posledních pět řádků v pořadí jako v /etc/passwd, potom předposledních pět atd.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  split -l5 /etc/passwd kusypasswd
  ls -r kusypasswd* | xargs cat >passwd
  rm kusypasswd*
 16. Zjistěte, ve kterých adresářích uložených v proměnné $PATH se vyskytuje program awk.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  echo $PATH | tr ':' '\n' | xargs -I{} find {}/awk -prune 2>/dev/null

Domácí úkoly

 1. V podstromu aktuálního adresáře najděte soubory, které mají nulovou velikost. [1 bod]
 2. V podstromu adresáře /usr/include najděte soubory, jejichž jméno začíná řetězcem "std" a nekončí příponou ".h". [1 bod]
 3. Napište příkaz, který vymaže z podstromu adresáře /tmp všechny soft linky.

7. cvičení (3. dubna 2017)

Příkazy: grep, sed, nl.

Příklady:

 1. Ze souboru calories.csv vyberte řádky, v nichž název potraviny obsahuje znak, který není alfanumerický (tj. nepatří do třídy [:alnum:]).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  grep '^"[^;]*[^[:alnum:];][^;]*";' calories.csv

  # Případně

  grep -v '^"[[:alnum:]]*";' calories.csv
 2. Ze souboru calories.csv vyberte řádky, jejichž množství je měřeno jednotkou „Piece“ nebo „Cake“.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  grep -e '^[^;]*;[[:digit:].]* Piece;' \
       -e '^[^;]*;[[:digit:].]* Cake;' calories.csv

  # Případně

  grep -E '^[^;]*;[[:digit:].]* (Piece|Cake);' calories.csv
 3. Z podstromu adresáře /usr/include vyberte soubory, jejichž názvy obsahují 5-7 znaků, nepočítáme-li příponu, která má být „.h“. (Použijte grep na výstup příkazu find.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /usr/include -name "*.h" | grep '/[^/]\{5,7\}\.h'
 4. Z výpisu ls -l vyberte řádky, u nichž má vlastník nastavena stejná práva jako skupina i jako ostatní. (Případně si odpovídající soubor například v /tmp vytvořte.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -l | grep '.\(...\)\1\1'
 5. Vypište soubory, které se vyskytují v podstromu adresáře /usr/include a obsahují řetězec „printf“.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /usr/include -exec grep -q printf {} \; -print
 6. Pomocí sedu vyberte z výpisu ls -l jen sloupec s velikostí souboru.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  ls -l | sed '1d; s/^\([^ ]* *\)\{5\} .*$/\1/'

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  ls -l > /tmp/lsl.$$
  ed /tmp/lsl.$$<<\KONEC
  2,$g/^/s/^\([^ ]* *\)\{5\} .*$/\1/
  %p
  Q
  KONEC
  rm /tmp/lsl.$$
 7. Pomocí sedu přetvořte řádky /etc/passwd do podoby uid (login).
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  sed 's/^\([^:]*\):[^:]*:\([^:]*\).*$/\2 (\1)/' /etc/passwd

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  # Pokud chceme na konci výsledek uložit do souboru, pak tam bude w a q.

  cp /etc/passwd /tmp/passwd.$$
  ed /tmp/passwd.$$<<\KONEC
  g/^/s/^\([^:]*\):[^:]*:\([^:]*\).*$/\2 (\1)/
  %p
  Q
  KONEC
  rm /tmp/passwd.$$
 8. Ze souboru /etc/passwd vypište jen sudé řádky.
  (Ukázat řešení v sedu)
  sed -n 'n; p' /etc/passwd

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  # Příkaz g provádí následující příkazy na všechny řádky.
  # V rámci něj:
  #    1) +1p vypíše následující řádku a
  #    2) .s/^// odznačí (následující) řádku tak, že ji g vynechá.
  # poslední řádku vynecháváme (předpokládáme, že soubor obsahuje aspoň
  # dvě řádky), protože u ní by +1 lezlo ven ze souboru.
  #
  # Kdybychom použili s///, tak místo prázdného regexpu by g doplnilo
  # svůj regexp a došlo by k vymazání části sudých řádek. Pokud se neukládají
  # změny, tak to nevadí.

  nl /etc/passwd > /tmp/passwd.$$
  ed /tmp/passwd<<\KONEC
  1,$-1g/^/+1p\
  .s/^//
  Q
  KONEC
  rm /tmp/passwd.$$
 9. Na začátky lichých řádek souboru /etc/passwd vložte znak „l“, na začátky sudých řádek vložte znak „s“.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/usr/bin/sed -f
  # Toto je skript pro sed, použití pomocí sed -f
  # Volání sed -f <skript> /etc/passwd

  s/^/l/
  n
  s/^/s/

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.
  #
  # První příkaz přidá znak „l“ na začátek každé řádky.
  # Druhý příkaz změní znak „s“ na začátku každé sudé řádky.
  # Poté je vypsán výsledek a ed ukončen bez uložení změn.

  ed /etc/passwd <<\KONEC
  g/^/s/^/l/
  1,$-1g/^/+1s/^l/s/
  %p
  Q
  KONEC
 10. Na začátky desáté až dvacáté řádky souboru /etc/passwd přidejte znak #.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  sed '10,20s/^/#/' /etc/passwd

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.
  #
  # Změna se neukládá (do /etc/passwd by to nebyl dobrý nápad) a
  # výsledek se jenom vypíše na standardní výstup.

  ed /etc/passwd <<\KONEC
  10,20s/^/#/
  %p
  Q
  KONEC
 11. Před první řádku vstupního souboru vložte řádku s #!/bin/sh.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/usr/bin/sed -f
  # Toto je skript pro sed, použití pomocí sed -f

  1i\
  #!/bin/sh

  (Ukázat řešení v edu)
  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  ed vstupnisoubor <<\KONEC
  1i
  #!/bin/sh
  .
  w
  q
  KONEC
 12. Napište skript pro sed, který odstraní ze shellového skriptu komentáře, přičemž
  1. Pokud jde o první řádku souboru a pokud tato řádka má formát ^#!.*, pak tento komentář neodstraňujte.
  2. Řádky, kde před # není nic než mezery, odstraňte úplně.
  3. Pokud se před # vyskytují nějaké jiné znaky, odstraňte z řádky vše od prvního výskytu znaku # (včetně) do konce řádky.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/usr/bin/sed -f
  # Toto je skript pro sed, použití pomocí sed -f

  # Přeskočení první řádky, pokud jde o komentář typu #!
  1{
  /^#!/n
  }

  # Smazání řádek, kde před # nic není
  /^[[:space:]]*#/d

  # Odstranění komentáře z ostatních řádek (ignoruje fakt, že # se může
  # vyskytovat i v rámci řetězce v uvozovkách a pod., kdybychom toto
  # chtěli kontrolovat, bylo by to výrazně komplikovanější).
  s/#.*$//

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Nejprve vyřídíme vše kromě prvního řádku.
  # - První příkaz smaže řádky, které před # nic nemají.
  # - Druhý příkaz odstraní z ostatních řádků vše od # dál.
  # Poté vyřešíme první řádek.
  # - Nejprve vymažeme 1. řádek, pokud obsahuje komentář, který před # nic
  #   nemá a který napak za # má nějaký znak, který není !.
  # - Poté smažeme 1. řádek, pokud obsahuje jen #, za nímž ani před nímž
  #   nic není. Pokud předchozí příkaz proběhl úspěšně, dostane se sem 2.
  #   řádek, ale z něj jsme již komentáře odstranili, a tak se nám to
  #   nemůže splést a další příkazy se pro něj nevykonaly. Z tohoto
  #   důvodu jsme také nejprve řešili řádky od 2. do posledního.
  # - Nakonec z prvního řádku odstraníme vše od prvního # do konce, pokud
  #   nemá #! na začátku.
  # Všude je nutné používat g nebo v, protože jinak by s při neúspěšné
  # substituci hlásilo chybu.

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  ed vstupnisoubor.sh <<\KONEC
  2,$g/^[[:space:]]*#/d
  2,$g/#/s/#.*//
  1g/^[[:space:]]*#[^!]/d
  1g/^[[:space:]]*#$/d
  1v/^#!/s/#.*$//
  w
  q
  KONEC
 13. Napište skript pro sed, který otočí pořadí řádek na vstupu.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  # Vyzkoušíme na nl /etc/passwd, aby bylo vidět opačné pořadí.
  nl /etc/passwd | sed -n 'G; $p; h'

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  # Zpětné lomítko je za příkazem i nutné proto, že jde o příkaz v rámci
  # příkazu g, jinak by tam nebylo potřeba.

  ed /etc/passwd <<\KONEC
  g/^/m0
  %p
  Q
  KONEC
 14. Mezi každé dvě řádky souboru /etc/passwd vložte prázdnou řádku.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  # $b zařídí, že se nebude nic přidávat za poslední řádku (při
  # poslední řádce se skočí na konec skriptu bez vykonání příkazu a).
  # Příkaz a pak provádí samotné přidání nové řádky za aktuální.

  sed '$b; a\
  '
  /etc/passwd

  # Ekvivalentně lze i pomocí i (adresace zabezpečuje, že se nic nepřidá
  # před první řádku):

  sed '2,$i\
  '
  /etc/passwd

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  # Zpětné lomítko je za příkazem i nutné proto, že jde o příkaz v rámci
  # příkazu g, jinak by tam nebylo potřeba.

  ed /etc/passwd <<\KONEC
  2,$g/^/i\
  \
  .
  %p
  Q
  KONEC
 15. Napište skript pro sed, který na každé řádce nahradí jednořádkové komentáře typu /* ... */ komentářem typu //..., uvažte, že na řádku může být těch jednořádkových komentářů víc a že kolem komentářů je i obyčejný text. Z jednoho řádku tak vznikne víc řádek, protože za každým komentářem // musíte odřádkovat.
  (Ukázat řešení)
  #!/usr/bin/sed -f

  # Toto je skript pro sed, použití pomocí sed -f

  : zacatek
  s%\(.*\)/\*\(.*\)\*/\(.*\)%\1//\2\
  \3%
  t zacatek

Domácí úkoly

 1. Vypište řádky s titulky <hi> (kde i je číslice od 1 do 6), které jsou v daném html souboru a které se vejdou na jeden řádek (tj. na jednom řádku je jak počáteční tag, tak ukončující tag, mezi tím může být cokoli), předpokládejte syntakticky správný vstupní soubor. [1 bod]
 2. Pomocí sedu ve vstupním textovém souboru nahraďte výskyty znaků '&', '<', '>' pomocí jejich HTML entit ('&' pomocí '&amp;', '<' pomocí '&lt;' a '>' pomocí '&gt;'). [1 bod]
 3. Pomocí sedu ve vstupním souboru spojte vždy dvě následující řádky do jedné (tj. odstraňte odřádkování mezi nimi). Ve výsledku tedy bude spojena 1. s 2. řádkou, 3. se 4. řádkou, 5. s 6. řádkou, atd. [1 bod]

8. cvičení (10. dubna 2017)

Příkazy: printf, read, řídící struktury (for, while, if, case, a pod.), printf, expr, test, dirname, basename.

Další: Proměnné a expanze, přesměrování, poziční a speciální parametry ($#, $0, $n, ${n}, shift, "$@", set -, $?, $$, $!), kombinace příkazů pomocí &&, složený příkaz a vyvolání subshellu, zpětné apostrofy a $().

 1. Vytvořte skript, který dostane n+1 parametrů, první obsahuje číslo x mezi 1 a n, skript vypíše parametr s číslem (x+1). Tj. například, skript 2 a b c vypíše b, tedy ten třetí parametr (ale druhý, když budete počítat od a). (Použijte shift s parametrem.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  shift $1
  echo $1
 2. Napište skript, který očekává jeden až dva číselné parametry. První číselný parametr pak zarovná na počet míst zadaných druhým číselným parametrem. Pokud druhý parametr není zadaný, implicitně se rozumí 5. (Použijte printf a expanzi pomocí ${proměnná:-slovo} a podobné.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  printf "%${2:-5}d\n" $1
 3. Co vypíší následující příkazy:
  a="ahoj"; { echo $a ; a="cau" ; echo $a ; } ; echo $a
  b="ahoj"; ( echo $b ; b="cau" ; echo $b ; ) ; echo $b
  x="ahoj"; x="cau" sh -c 'echo $x'; echo $x
  y="ahoj"; y="cau"; sh -c 'echo $y'; echo $y
  z="ahoj"; sh -c 'echo $z'
  export u="ahoj"; sh -c 'echo $u'
 4. Rozmyslete si, co dělá následující příkaz:
  a=1;b=2; { a=LEVY; echo $a >&2; } |\
  { b=PRAVY; echo $b; tr 'A-Z' 'a-z'; }; echo "A=$a,B=$b"
  a jak se liší od
  a=1;b=2; { a=LEVY; echo $a; } |\
  { b=PRAVY; echo $b; tr 'A-Z' 'a-z'; }; echo "A=$a,B=$b"
 5. Rozmyslete si, co dělá následující příkaz, co se vypíše do out a co do err a proč.
  { { { echo 1aaa;echo 2bbb >&2;} 3>&1 1>&2 2>&3 |\
  { tr 'a-z' 'A-Z'; echo 2tr >&2;} 2>&1; } \
  3>&1 1>&2 2>&3; }>out 2>err
 6. Co vypíší následující příkazy na obrazovku?
  sh -c "exit 1" | sh -c "exit 2"
  echo $?

  { { { sh -c "exit 1"; echo $? >&3; } |\
  sh -c "exit 2" >&4; } 3>&1 | { read e; exit $e; }; } 4>&1
  echo $?

  { { { sh -c "exit 1"; chyba=$?; } |\
  sh -c "exit 2" >&4; } 3>&1 | { exit $chyba; }; } 4>&1
  echo $?
 7. Spočítá následující skript správně počet řádků souboru /etc/passwd?
  pocet=0;
  cat /etc/passwd | while read x
  do
     pocet=`expr $pocet + 1`
  done
  echo $pocet
  A co následující skript?
  cat /etc/passwd | {
     pocet=0
     while read x
     do
        pocet=`expr $pocet + 1`
     done
     echo $pocet
  }
  A co následující skript?
  pocet=0
  while read x
  do
     pocet=`expr $pocet + 1`
  done </etc/passwd
  echo $pocet
  A konečně co následující skript?
  pocet=0
  while read x </etc/passwd
  do
     pocet=`expr $pocet + 1`
  done
  echo $pocet
  Jaký je mezi těmito skripty rozdíl?
 8. Napište skript, který dostane v parametrech seznam souborů zadaný cestami, které můžou být i relativní. Ke každému souboru vypíše řádek s absolutní cestou.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Je-li část in ... u for cyklu vynechaná, doplní se in "$@"
  for x
  do
     adresar=$(dirname "$x")
     adresar=$(cd $adresar && pwd)
     echo $adresar/$(basename $x)
  done
 9. Napište skript, který přejmenuje všechny soubory v aktuálním adresáři na soubory se týmž jménem, kde jsou velká písmena změněná na malá. (Například soubor 'ZALOHA.ZIP' by přejmenoval na 'zaloha.zip')
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  for x in *[A-Z]*
  do
     mv "$x" "`echo $x | tr '[:upper:]' '[:lower:]'`"
  done
 10. Napište skript, který přejmenuje všechny soubory v aktuálním adresáři s příponou ".jpeg" na soubory s týmž jménem, ale příponou ".jpg". (Zkuste využít expanze ${proměnná%přípona}, sed, nebo dirname a basename.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Varianta pomocí expanze (není ve standardu moc dlouho)
  for x in *.jpeg
  do
     mv "$x" "${x%jpeg}jpg"
  done

  # Varianta pomocí sedu:
  for x in *.jpeg
  do
     mv "$x" "$(echo $x | sed 's/\.jpeg$/.jpg/')"
  done

  # Varianta pomocí basename a dirname.
  for x in *.jpeg
  do
     mv "$x" "$(dirname "$x")/$(basename "$x" .jpeg).jpg"
  done
 11. Napište skript, který dostane tři parametry, všechny číselné, a vypíše na standardní výstup čísla oddělená mezerami počínaje $1, konče $2 a s krokem $3. Pokud skript dostane jen dva parametry, pak se implicitně použije krok 1.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  if [ $# -lt 2 ] || [ $# -gt 3 ]
  then
     echo Špatný počet parametrů
     exit 1
  fi

  krok=${3:-1}

  x=$1
  while [ $x -le $2 ]
  do
     echo $x
     x=`expr $x + $krok`
  done
 12. Totéž jako předchozí příklad, ale čísla budou každé na zvláštní řádce a budou zarovnaná na počet míst daný délkou nejdelšího čísla (tj. délkou $2). Čísla budou zarovnaná nulami na začátku. Tj. například
  skript 0 10 2
  by vypsal:
  00
  02
  04
  06
  08
  10
  
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  if [ $# -lt 2 ] || [ $# -gt 3 ]
  then
     echo Špatný počet parametrů
     exit 1
  fi

  krok=${3:-1}

  x=$1
  delka=${#2}
  while [ $x -le $2 ]
  do
     printf "%0${delka}d\n" $x
     x=`expr $x + $krok`
  done
 13. Napište skript, který přejmenuje všechny soubory v aktuálním adresáři s příponou jpg na soubory s touž příponou ale s čísly místo názvů, kde čísla budou zarovnaná na tolik míst, kolik je třeba pomocí nul. (Využijte toho, co jste už udělali v jednom z předchozích příkladů.) Tj. například pokud jsou v adresáři soubory alice.jpg, bob.jpg cyril.jpg a daniel.jpg, přejmenoval by je popořadě skript na 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg a 4.jpg. Pokud by těchto souborů bylo alespoň deset ale méně než 100, byly by pojmenovány jako 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg, 04.jpg, ...
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  x=1
  pocet=`ls ./*.jpg | wc -l`

  # Tohle je pro případ, že by tam byl nějaký soubor s příponou *.jpg a
  # číselným názvem, mohlo by to selhat.
  for soubor in *.jpg
  do
     mv "$soubor" "x$soubor"
  done
  for soubor in *.jpg
  do
     mv "$soubor" `printf "%0${#pocet}d\n" $x`.jpg
     x=`expr $x + 1`
  done

Domácí úkoly

 1. Napište skript, který dělá totéž, co cp, ale s opačným pořadím parametrů (cíl je jako první, nezapomeňte, že obecně cp přijímá n+1 parametrů s tím, že je-li n>1, pak poslední parametr cp musí být adresář. ) [1 bod].
 2. Napište skript sum, který vypíše součet parametrů, které dostane na vstupu. Například sum 4 13 112 7 vypíše 136. [1 bod]
 3. Napište skript reverse, který vypíše své parametry v opačném pořadí. Například reverse a b c d vypíše d c b a. [1 bod]

9. cvičení (24. dubna 2017)

 1. Pokračujte v příkladech z minulého cvičení, jež jste dosud nedokončili.
 2. Napište skript, který očekává na standardním vstupu řádky ve tvaru:
  a+b=c
  kde a, b a c jsou čísla, skript načte pro každou řádku tato tři čísla a zkontroluje, jestli je rovnost správná. Pokud není správná, ohlásí chybu s číslem řádky, na které k ní došlo. Na závěr vypíše celkový počet chyb. (Doporučení: Použijte shellový while cyklus s read a b c a vhodnou volbou IFS (+=)).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  IFS="+="

  radka=0

  while read a b c
  do
     radka=$(expr $radka + 1)
     if [ "$(expr "$a" + "$b")" -ne "$c" ]
     then
        printf "Chyba na řádce %d (%d+%d<>%d).\n" $radka $a $b $c
     fi
  done
  printf "Počet zkontrolovaných řádek: %d\n" $radka
 3. Napište skript, který na vstupu očekává řádky tvaru:
  cil : z1 z2 .... zn
  kde cil, z1, z2, ..., zn jsou názvy souborů. Ze vstupu vypíše skript ty cíle, které jsou starší než některý ze souborů z1, ..., zn na témže řádku (závislosti). (Parametr -nt příkazu test není standardní, použijte find s parametrem -newer.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Řešení by nefungovalo, kdybychom chtěli v názvech souborů povolit
  # mezery, ale pak bychom museli uvažovat nějaké backslashování mezer,
  # proto tento případ pomíjíme.

  while read cil dvojtecka soubory
  do
     set -- $soubory
     if [ "$(find "$@" -newer "$cil" -prune)" ]
     then
        echo $cil
     fi
  done

  # Alternativní řešení pomocí ls -t:
  while read cil dvojtecka soubory
  do
     if [ "$(ls -t "$cil" $soubory | head -n 1)" != "$cil" ]
     then
        echo $cil
     fi
  done
 4. Napište skript, který očekává tři parametry, soubor, číslo n
 5. a znak c. Pokud třetí parametr chybí, za znak c je považován tabelátor (c=\t), pokud chybí i druhý parametr, uvažuje se navíc n=1. Skript potom provede cyklický posun doleva řádek podle položek oddělených znakem c s krokem n. Tj. například při volání
  skript /etc/passwd 2 :
  by každou řádku tvaru
  login:*:uid:gid:jméno:domovský adresář:shell
  upravil na řádku tvaru
  uid:gid:jméno:domovský adresář:shell:login:*
  Upravený soubor vypisuje skript na standardní výstup, soubor zadaný v parametru neupravuje.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  [ $# -gt 0 ] || { echo "Špatný počet parametrů"; exit 1; }

  soubor="$1"
  n=${2:-1}
  # Ta mezera je znak tabelátoru
  c=${3:- }

  cut -f-$n -d"$c" "$soubor" >/tmp/prvnipulka.$$
  cut -f$(expr $n + 1)- -d"$c" "$soubor" | paste -d"$c" - /tmp/prvnipulka.$$
  rm /tmp/prvnipulka.$$

  # Obecné řešení pro případ, kdy posun může být vyšší než počet položek
  # na řádek a je nutné dělat modulo:

  #!/bin/sh
  soubor="$1"
  n=${2:-1}
  # Ta mezera je znak tabelátoru
  c="${3:-        }"

  while read line
  do
     pocet="$(echo "$line" | tr -cd "$c\n" | wc -m )"
     echo $pocet
     pocet=$(expr $n % $pocet )
     echo $pocet
     if [ $pocet -gt 0 ]
     then
        first=$(echo "$line" | cut -d"$c" -f-$pocet )
        pocet=$(expr $pocet + 1 )
        second=$(echo "$line" | cut -d"$c" -f$pocet- )
        echo "$second$c$first"
     else
        echo "$line"
     fi
  done <"$soubor"

Domácí úkol

 1. Napište skript rmexcept, který očekává n+1 parametrů, kde první parametr je adresář a další parametry jsou řetězce popisující názvy souborů (může jít o shellové masky) v tomto adresáři. Skript v zadaném adresáři vymaže všechny soubory, jejichž názvy nevyhovují maskám zadaným v parametrech. Soubory, které vyhovují zadaným maskám a názvům, skript nechá beze změny, přičemž se jich ani netkne (tedy speciálně nebude je přesouvat mimo a pak zpět). Například volání
  rmexcept . '*.jpg' '*.png'
  by v aktuálním adresáři vymazalo všechny soubory, které nemají příponu jpg ani png. [3 body]

10. cvičení (15. května 2017)

Příkazy: awk.

 1. Napište awk skript, který vypíše každou desátou řádku vstupu.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/awk -f

  (NR % 10) == 0
 2. Napište awk skript, který v souboru /etc/passwd převede písmena v loginech na velká.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/awk -f

  BEGIN { FS=":"; OFS=":" }
  { $1=toupper($1); print }
 3. Napište awk skript, který otočí pořadí slov na každé řádce vstupu (napíše je v opačném pořadí)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/awk -f

  {
     for (i = NF / 2 ; i > 1; --i)
     {
        printf ("%s" OFS, $i);
     }
     printf ("%s" ORS, $1);
  }
 4. Napište awk skript, který očísluje řádky na vstupu a vypíše je i s čísly (jako nl).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/awk -f

  {
     print NR " " $0;
  }
 5. Napište awk skript, který vypíše tolik náhodných čísel mezi 0 a 1, kolik dostane zadáno parametrem.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  # Toto je skript, který obaluje awk skript
  # Sám dostane počet potřebných parametrů ve svém parametru.

  awk -v pocet="$2" 'BEGIN {
     srand();
     for (i=0; i<pocet; ++i)
     {
        print rand ();
     }
  }'
 6. Napište awk skript, který z výstupu getent passwd) vypíše plná jména uživatelů, jejichž login má tvar čtyři písmena následovaná čtyřmi číslicemi.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/awk -f

  BEGIN {
     FS = ":";
  }

  $1 ~ /^[[:alpha:]]{4}[[:digit:]]{4}$/ {
     print $5;
  }
 7. Napište awk skript, který vypíše počet linků, tedy tagů <a ve vstupním html souboru.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/awk -f
  # Jako RS zvolíme "<", protože podle toho se dělí HTML soubor
  # nejvhodněji. Specifikace ani nepřipouští víceznakové RS (v tom
  # případě je výsledek nedefinovaný), regexp může být jen ve FS, tak to
  # ani jinak nejde.
  #
  BEGIN {
     RS = "<";
     pocetAcek = 0;
  }

  ($1 ~ /^a$/) {
     ++ pocetAcek;
  }

  END {
     print pocetAcek;
  }
 8. Napište awk skript, který dostane na vstupu html soubor a vypíše adresy, na které se tento soubor odkazuje (to jest za značku <a href="adresa"> vypíše adresa). Pozor na to, že ta značka může být rozložena přes víc řádků a můžou tam být kolem a, href mezery. Volbou vhodného RS a FS si výrazně usnadníte práci.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/awk -f
  # Je to trochu komplikovanější, aby to fungovalo i v případě, že není
  # href hned za a, ale je mezi tím ještě něco. Jinak by stačilo rovnou
  # brát i=1.

  BEGIN {
     RS = "<";
     FS = "=";
  }

  $1 ~ /^[[:blank:]]*a[[:blank:]]+/ {
     i=1
     while (i <= NF)
     {
        if ($i ~ /[[:blank:]]+href[[:blank:]]*$/)
        {
           split ($(i+1), pole, "[[:blank:]]*\"[[:blank:]]*");
           print pole[2]
        }
        else if ($i ~ />/)
        {
           break;
        }
        ++i;
     }
  }
 9. Napište awk skript, který v textu zakomentuje všechny odstavce, které začínají komentářovým řádkem. (To jest, před druhou a další řádky tohoto odstavce předřadí komentářový znak.) Znak uvozující komentář je '#'. Odstavce se oddělují prázdným řádkem.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/awk -f
  # Láká sice použít RS="\n\n", ale RS nemůže být víceznakové, a tak to
  # tak jednoduše nejde.

  BEGIN {
     novyodstavec = 1;
     komentovat = 0;
  }

  novyodstavec && $1 ~ /^#/ {
     komentovat = 1;
  }

  ! novyodstavec && NF > 0 && komentovat {
     $1 = "#" $1
  }

  NF > 0 {
     novyodstavec = 0;
  }

  NF == 0 {
     novyodstavec = 1;
     komentovat = 0;
  }

  { print }
 10. Napište awk skript, který vypíše posledních 10 řádků souboru.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/awk -f

  BEGIN {
     konecBufferu = 0;
  }

  {
     buffer [konecBufferu] = $0;
     konecBufferu = (konecBufferu + 1) % 10;
  }

  END {
     if (NR > 0)
     {
        if (NR < 10)
        {
           indexVBufferu = 0;
        }
        else
        {
           indexVBufferu = konecBufferu;
        }
        do
        {
           print buffer[indexVBufferu];
           indexVBufferu = (indexVBufferu + 1) % 10;
        }
        while (indexVBufferu != konecBufferu)
     }
  }

Domácí úkol:

 1. Napište awk skript, který na vstupu očekává soubor ve formátu csv, tj. na každé řádce jsou položky oddělené čárkami, přičemž je jich na každé řádce stejně. První řádka obsahuje hlavičku, tj. názvy sloupců, první sloupec následujících řádků obsahuje název řádku. Na dalších pozicích jsou čísla. Skript k tomuto vstupu přidá na výstupu nový sloupec se jménem „Součet“, který na každém řádku bude obsahovat součet číselných položek na daném řádku. Tj. například ze vstupu
  Jméno,body1,body2,body3
  Hynek,3,12,9
  Jarmila,7,34,1
  Vilém,8,27,0
  
  vytvoří na výstupu
  Jméno,body1,body2,body3,Součet
  Hynek,3,12,9,24
  Jarmila,7,34,1,42
  Vilém,8,27,0,35
  

11. cvičení (22. května 2017)

Příkazy: trap, ps, kill, sleep, date, eval.

 1. Napište skript, který bude očekávat vstup na standardním vstupu, načtený vstup pouze zopakuje na svůj standardní výstup. Pokud skript dostane signál SIGKILL (9), tak samozřejmě skončí, ale pokud dostane signál SIGTERM (15), SIGQUIT (3), či SIGINT (2) (to je ten, který je poslán pomocí Ctrl-c), neskončí a jen vypíše číslo toho signálu, který takto obdržel. Při SIGINT navíc vypíše naposledy vypsanou řádku vstupu.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  trap "echo 15" TERM
  trap "echo 3" QUIT
  trap 'echo 2; echo $x' INT

  while read x
  do
     echo $x
  done
 2. Napište skript, který dostane signál a jméno programu, poté pošle signál všem procesům daného programu. Můžete předpokládat, že se program jmenuje normálně a název neobsahuje žádné divné znaky (mezeru ale obsahovat může). (Něco jako killall, ale killall není standardní příkaz. Doporučuji podívat se na parametr -o příkazu ps. Dále se hodí třeba sed a xargs)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  [ $# -eq 2 ] || {
     echo "Očekávám dva parametry, číslo signálu a název programu";
     exit 1
  }

  signal="$1"
  program="$2"

  ps -e -o pid= -o comm= |\
  sed -n 's/^ *\([[:digit:]]\{1,\}\) \{1,\}'"$program"'$/\1/p' |\
  xargs kill -$signal

  # Případně totéž pomocí while cyklu:
  ps -e -o pid= -o comm= | while read pid cmd
  do
     if [ "$cmd" == "$2" ]
     then
        kill -$signal $pid
     fi
  done
 3. Napište skript, který dostane jeden číselný parametr s počtem sekund. Skript potom počká zadaný počet sekund a skončí. Pokud skript obdrží signál SIGINT (2 - Ctrl-C), tak vypíše, kolik sekund už od začátku uběhlo. Pokud obdrží signál SIGQUIT (3 - Ctrl-\), tak vypíše, kolik ještě zbývá sekund do konce, ale svůj běh nezastaví. Pokud skript obdrží signál SIGTERM (15), vypíše, kolik uběhlo sekund od začátku, kolik zbývá do konce a skončí. Návratová hodnota skriptu je buď 0, pokud skončil ve správný čas, nebo zbývající počet sekund, pokud skončil kvůli SIGTERM.
  Nepoužívejte date +%s, %s není standardní součást formátovacího řetězce pro date. Použijte sleep v cyklu.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  die() {
     echo "$1"
     exit 1;
  }

  # Vystačíme si s hodinami, minutami a sekundami,
  # předpokládáme tedy, že interval bude kratší než den a že v čase
  # čekání nebude půlnoc.
  now() {
     vzorec=$(date +"%H \* 3600 + %M \* 60 + %S")
     eval expr $vzorec
  }

  [ $# -eq 1 ] || die "Špatný počet parametrů"
  expr "$1" : '[[:digit:]]*$' >/dev/null || die "Parametr není číslo"

  start=$(now)
  konec=$(expr $start + $1)

  trap 'expr $(now) - $start' 2
  trap 'expr $konec - $(now)' 3
  trap 'expr $(now) - $start; kill $! 2>/dev/null; exit' 15

  while [ $(now) -lt $konec ]
  do
     sleep $(expr $konec - $(now) ) &
     wait $!
     [ $? -gt 128 ] && kill $! 2>/dev/null
  done

  # V uvedeném cyklu by stačilo sleep 1, ale proces by se probouzel
  # každou vteřinu.
  # sleep $(expr $konec - $(now) ) samo nestačí kvůli TERM, pokud totiž
  # dostane proces shellu se skriptem TERM ve chvíli, kdy běží sleep,
  # tak nechá nejprve sleep doběhnout a pak teprve zpracuje signál akcí
  # danou trap. (To se neprojeví nutně u ctrl-C, protože to dostane sleep
  # samo.) Proto je sleep puštěn na pozadí a poté spuštěno čekání, dokud
  # sleep nedoběhne. Po wait se zpracuje signál, aby se nekumulovaly
  # procesy sleep, je jim poté poslán signál TERM, čímž jsou průběžně
  # ukončovány. V případě obsluhy TERM je též zabit poslední sleep
  # běžící na pozadí. Test na to, zda wait s kódem větším než 128 je tu
  # proto, že wait vrací takové číslo, právě pokud došlo k přerušení
  # signálem.
 4. Napište skript cutreorder, který se bude chovat podobně jako cut, bude mít parametry -d a -f, které budou mít týž formát a význam jako u cut, v dalších parametrech budou názvy souborů (pokud nebudou uvedeny, čte se standardní vstup). Rozdíl je v tom, že skript cutreorder na výstupu umístí sloupce v pořadí daném parametrem -f (v cut jsou sloupce vypisované v pořadí, v jakém jsou ve vstupním souboru). Například
  • cutreorder -d : -f 3,1 /etc/passwd by vypsalo z /etc/passwd do dvou sloupců uid:login.
  • cutreorder -d : -f 3,3-5,1 /etc/passwd by vypsalo sloupce uid:uid::gid:full name:login.

  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Zpracování parametrů
  # defaultně je delim tabelátor
  delim=" "
  pole=""
  for x in 1 2
  do
     case "$1" in
        -d) delim="$2"; shift 2;;
        -d?) delim="${1#-d}"; shift;;
        -f) pole="$2"; shift 2;;
        -f*) pole="${1#-f}"; shift;;
     esac
  done

  if [ "$pole" = "" ]
  then
     # Není co vypisovat
     exit 0
  fi
  # Test, nemáme-li číst standardní vstup
  if [ $# -eq 0 ]
  then
     set -- -
  fi

  # Upravíme si pole do tvaru vhodného pro for cyklus
  pole="`echo $pole | tr , " "`"

  # Zpracování souborů
  for soubor
  do
     cat $soubor | while read radek
     do
        vysledek=""
        # Zpracování jednotlivých položek vstupu a výstupu
        for f in $pole
        do
           if [ -n "$vysledek" ]
           then
              vysledek="$vysledek$delim"
           fi
           vysledek="$vysledek$(echo "$radek" | cut -d $delim -f $f)"
        done
        echo "$vysledek"
     done
  done
 5. Napište skript, který dostane jako parametr název souboru, skript očekává poté na standardním vstupu posloupnost čísel, každé je na nové řádce a je indexem řádky, kterou má skript vypsat. Skript implementujte tak, že nejprve načte řádky souboru do pole, které implementujete pomocí eval (tj. eval '$'POLE_$INDEX), poté dotazy zodpovídejte přístupem do tohoto "pole".
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  [ $# -eq 1 ] || { echo "Špatný počet parametrů"; exit 1; }

  pocet=0
  while read radka
  do
    pocet=$(expr $pocet + 1)
    eval RADKY_$pocet='"$radka"'
  done <"$1"

  while read index
  do
     eval echo '$'RADKY_$index
  done

Domácí úkol

 1. Napište skript newfrom, který dostane jména dvou adresářů DIR1 a DIR2. Soubory z DIR1, které v DIR2 nejsou nebo jsou novější než v DIR2, zkopíruje do DIR2. Skript pracuje rekurzivně i v podadresářích. Pokud přidáme volitelný přepínač -n, skript nebude kopírovat, bude pouze vypisovat, které soubory by se měly zkopírovat. Pokud DIR2 neexistuje, tak by měl být vytvořen, což platí i pro podadresáře. [3 body]

Doplňkové domácí úkoly (pokud nemáte dost bodů).

 1. Vytvořte skript pro sed, který na řádce očekává číslo n zadané v desítkové soustavě. Na výstup vypíše sed čísla 0, 1, ..., n, každé na nové řádce. [2 body]
 2. Napište skript, který ze souborů jejichž názvy jsou zadané v parametrech, vybere n nejdelších řádek, u každé řádky je uvedeno pořadí ve vstupním souboru (ve formátu číslo řádky: řádka), řádky jsou na výstupu uspořádány podle pořadí ve vstupním souboru (tj. podle toho čísla před dvojtečkou na výstupu). Parametr n je implicitně 5, nebo může být zadán jako první jeden až dva parametry pomocí -n10, nebo -n 10 (to je pro příklad n=10, tj. syntaxe je stejná jako třeba u head). Pokud chybí parametry s názvy souborů, čte se standardní vstup. Pokud jsou zadány alespoň dva soubory, pak je výpis nejdelších řádek z každého souboru uvozen názvem souboru. [3 body]
 3. Napište skript, který bude ve vstupním textovém souboru provádět indentaci řádků podle hloubky zanoření daném závorkami. Parametry skriptu bude název znak indentace c, počet znaků na úroveň n a seznam souborů (pokud chybí soubory, čte se standardní vstup). Skript před každou řádku vloží k*n znaků c, kde k je hloubka zanoření počátku řádku v závorkách, uvažují se kulaté, hranaté a složené závorky. Pokud jsou před začátkem textu na řádce již prázdné znaky, tak jsou nejprve odstraněny. Například vstupní soubor
  a ( b
     c d [ e ] f [
   g h { j (
        k ) } l m
     n ] o ) p
  q r
  
  by volání skriptu s parametrem c='.' a počtem n=1 upravilo do následující podoby:
  a ( b
  .c d [ e ] f [
  ..g h { j (
  ....k ) } l m
  ..n ] o ) p
  q r
  
  Můžete předpokládat, že vstup je správně uzávorkovaný (pokud není, je chování nedefinované). Dá se očekávat, že znakem může být mezera nebo tabelátor. [3 body]
 4. Napište skript pro spouštění příkazu pomocí e-mailu, na standardní vstup dostane soubor následujícího tvaru:
  From:<addr>
  Subject:<cmd>

  <input>
  ...

  Skript spustí příkaz <cmd> a na standardní vstup mu dá <input>. Návratový kód (tj. $?) pošle zpět na adresu <addr> v subjectu, v těle mejlu posílaného zpět bude obsah standardního výstupu spuštěného programu.
  Upřesnění:
  • Místo <addr> je pochopitelně skutečná adresa, místo <cmd> je skutečný příkaz i s parametry (které by měl shell zpracovat) a místo <input> je text, který se předá tomu příkazu. Třetí řádka je prázdná.
  • Skript nedostane žádné parametry, vstup dostane na standardním vstupu.
  • Parametry příkazu jsou uvedené v rámci subjectu, na standardní vstup dostane obsah mejlu od 4. řádky včetně dál.

  [3 body]

 5. Napište awk skript, který formátuje soubor po odstavcích do zadaného počtu sloupců (=znaků na řádek). Jednotlivé odstavce jsou od sebe odděleny volným řádkem, tj. několik řádek za sebou tvoří týž odstavec, pakliže mezi nimi není žádná prázdná řádka. Program vždy vezme odstavec a napíše ho na co nejmenší počet řádků tak, aby k přechodu na nový řádek nedocházelo uprostřed slova. Počet sloupců bude zadaný jako parametr předaný pomocí -v. [3 body]