Cvičení z Úvodu do UNIXu, letní semestr 2017/18

Petr Kučera, KTIML MFF UK

Základní informace

Užitečné odkazy

Zápočet

Po každém cvičení zadám domácí úkoly, jejichž řešení budu očekávat do začátku dalšího cvičení. Pokud na konci budete mít alespoň 2/3 bodů z těchto úkolů, tak dostanete zápočet. Kdo bude mít méně bodů, bude muset k získání zápočtu vypracovat ještě pár domácích úkolů navíc, které zadám na konec (jejich množství a obtížnost budou přímo úměrné chybějícímu počtu bodů). Za úkoly z každého cvičení bude možno dostat 3 body, i když ze začátku bude pár jednodušších úkolů a ke konci bude třeba jen jeden, ale těžší. Kdo odevzdá méně než 1/3 úkolů, zápočet ode mne nedostane.

V úkolech je možné používat jen prostředky probrané do cvičení, ke kterému se vztahují (včetně). Pokud si všimnu, že někdo odevzdal kopii jiného řešení, nedostane za tento úkol žádné body, stane-li se to podruhé, nedostane ode mne zápočet.

Úkoly mi odevzdávejte e-mailem, nejpozději do začátku následujícího cvičení. Řešení buď pište do těla mejlu, nebo přikládejte v čistě textových souborech (nepoužívejte soubory pdf, word a podobně). Zadání úkolů jsou napsána vždy u odpovídajícího cvičení (tj. aktuální úkoly jsou vždy dole na stránce).

Některé vlastnosti u-labů

Je dobré znát některé vlastnosti UNIXového labu na Malé Straně. Doporučuji proto prohlédnout si stránky UNIXové laboratoře na Malé Straně. Zmíním alespoň ty rozdíly, které mi připadají nejznatelnější:

 1. Domovské adresáře jsou umístěny AFS filesystému, kde nefungují standardní UNIXová práva (viz výše uvedená stránka, případně stránka o právech v u-labech)
 2. Pokud si tedy chcete zkoušet příkaz chmod a věci související se standardním UNIXovým systémem práv, čiňte tak v adresáři /tmp na tom kterém stroji, tam fungují tím standardním způsobem.
 3. /etc/passwd neobsahuje informace o vašich uživatelských účtech, protože ty jsou skladovány v dynamické databázi jinde a jinak, pokud potřebujete informace o uživatelských účtech ve formátu /etc/passwd, dostanete je příkazem getent následovně:
  getent passwd
  případně můžete přidat parametr specifikující, co vás zajímá, viz též getent --help.
 4. Totéž platí i pro /etc/group a getent group.
 5. Příkaz find si s filesystémem afs (nejspíš stále) nerozumí, nepoužívejte jej proto raději na síťových discích. Hledat pomocí find můžete v lokálních adresářích jako /tmp, /usr, /etc a podobně, ale raději ne ve vašem domovském adresáři. Výsledek vyhledávání ve vašem domovském adresáři nelze zaručit.

Obsah cvičení

1. cvičení (20. února 2018)

Základní příkazy, ovládání shellu.

Trochu podrobněji:

Příklady

 1. Ve svém domovském adresáři vytvořte adresář ADR
 2. Do tohoto adresáře okopírujte soubory z adresáře /usr/include, jejichž názvy začínají znakem m, končí příponou .h a kromě toho v názvu obsahují číslici.
 3. V adresáři ADR vytvořte podadresář PODADRESAR.
 4. Prvních pět řádek z každého z okopírovaných souborů uložte do souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvnichpet.
 5. Poslední řádky souborů v ~/ADR uložte do souboru ~/ADR/PODADRESAR/posledni.
 6. Soubory v ~/ADR/PODADRESAR spojte do jednoho souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni.
 7. Smažte soubory v ~/ADR/PODADRESAR kromě prvniaposledni.
 8. Do souboru ~/ADR/PODADRESAR/pocet uložte počet souborů a adresářů v ~/ADR.
 9. Vypište dlouhé informace o adresáři ~/ADR/PODADRESAR, ne jeho obsah.
 10. Vymažte obsah souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni bez toho, abyste smazali tento soubor.
 11. Do souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni přidejte řádku, jež obsahuje jen znak hvězdičky, tj *.
 12. Smažte ~/ADR i se všemi soubory a podadresáři v něm umístěnými.
 13. (Ukázat řešení předchozích příkladů)
  #!/bin/sh

  # Ve svém domovském adresáři vytvořte adresář ADR
  mkdir ~/ADR

  # Do tohoto adresáře okopírujte soubory z adresáře
  # /usr/include, jejichž názvy začínají znakem 'm', končí
  # příponou '.h' a kromě toho v názvu obsahují číslici.
  cp /usr/include/m*[0-9]*.h ~/ADR

  # V adresáři ADR vytvořte podadresář PODADRESAR.
  mkdir ~/ADR/PODADRESAR

  # Prvních pět řádek z každého z okopírovaných souborů uložte do
  # souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvnichpet.
  head -n 5 ~/ADR/m*[0-9]*.h >~/ADR/PODADRESAR/prvnichpet

  # Poslední řádky souborů v ~/ADR uložte do souboru
  # ~/ADR/PODADRESAR/posledni.
  tail -n 1 ~/ADR/m*[0-9]*.h >~/ADR/PODADRESAR/posledni

  # Soubory v ~/ADR/PODADRESAR spojte do jednoho souboru
  # ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni.
  cat ~/ADR/PODADRESAR/* >~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni

  # Smažte soubory v ~/ADR/PODADRESAR kromě prvniaposledni.
  rm ~/ADR/PODADRESAR/prvnichpet
  rm ~/ADR/PODADRESAR/posledni

  # Do souboru ~/ADR/PODADRESAR/pocet uložte počet souborů a
  # adresářů v ~/ADR.
  ls ~/ADR | wc -l >~/ADR/PODADRESAR/pocet

  # Vypište dlouhé informace o adresáři ~/ADR/PODADRESAR,
  # ne jeho obsah.
  ls -ld ~/ADR/PODADRESAR

  # Vymažte obsah souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni bez
  # toho, abyste smazali tento soubor.
  cp /dev/null ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni

  # Do souboru ~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni přidejte řádku, jež obsahuje
  # jen znak hvězdičky, tj *.
  echo '*' >>~/ADR/PODADRESAR/prvniaposledni

  # Smažte ~/ADR i se všemi soubory a podadresáři v něm umístěnými.
  rm -r ~/ADR
 14. Vypište řádky číslo 11-20 ze souboru /etc/passwd.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  head -n20 /etc/passwd | tail -n10

Domácí úkoly

 1. Napište příkaz, který vypíše všechny názvy souborů ve vašem domovském adresáři, které začínají tečkou „.“ a obsahují alespoň 2 znaky. [1 bod]
 2. Napište příkaz, který vypíše poslední řádku z každého souboru v adresáři /usr/include, jehož název končí „.h“. [1 bod]
 3. Vytvořte adresář INCL ve vašem domovském adresáři. Napište příkaz, kterým okopírujete všechny soubory z adresáře /usr/include/, jejichž jména nezačínají číslicí, ale číslici v názvu obsahují, do tohoto adresáře. [1 bod]

2. cvičení (1. března 2018)

Ještě základní příkazy a ovládání shellu.

Příkazy: date, tee, touch, cut, paste, tr.

Příklady:

 1. Vytvořte soubor se jménem „-f“, který bude obsahovat jednu řádku s aktuálním datem. Poté tento soubor smažte.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Vytvoření souboru -f s datem:
  date >-f
  # Smazání souboru -f:
  rm -- -f
 2. Vytvořte soubor „pevne datum“ (tj. „pevne<mezera>datum“) jehož čas poslední modifikace bude nastaven na 13:30 1.2. 2009.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  touch -t 200902011330 "pevne datum"
  # nebo
  touch -d "2009-02-01 13:30:00" "pevne datum"
 3. Do svého domovského adresáře okopírujte soubor /etc/passwd, kopie tohoto souboru se bude jmenovat ucty a bude mít čas poslední modifikace shodný s časem poslední modifikace /etc/passwd.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cp -p /etc/passwd ucty
 4. Nastavte datum poslední modifikace souboru ucty (ve vašem domovském adresáři) na čas poslední modifikace souboru /etc/group.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  touch -r /etc/group ucty
 5. Napište příkaz, který vypíše obsah adresáře /usr/bin podle jmen sestupně podle abecedy do souborů bina a binb a navíc jej vypíše na obrazovku stránkovaně (pomocí less nebo more)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -r /usr/bin | tee bina binb | more
 6. Rozmyslete si, co se děje při následujících příkazech:
  1. mv soubor /dev/null
  2. cp soubor /dev/null
  3. cat soubor >/dev/null
 7. Vypište deset největších souborů a pak deset nejmenších souborů v adresáři /etc
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -S /etc | head
  ls -rS /etc | head
 8. V adresáři /usr/bin najděte soubor, který byl modifikován naposledy.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  # V adresáři /usr/bin najděte soubor, který byl modifikován
  # naposledy.

  ls -t /usr/bin | head -n 1
 9. Stáhněte si soubor calories.csv, jde o soubor ve formátu CSV, kde je jako oddělovače sloupců použito středníku.
 10. V souboru calories.csv nahraďte uvozovky pomocí apostrofů.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  tr \" \' <calories.csv >/tmp/calories.a.csv
  mv /tmp/calories.a.csv calories.csv
 11. Ze souboru calories.csv odstraňte apostrofy (stejně jako dále předpokládám, že soubor byl změněn předchozími příklady, tedy zde jsou po předchozím příkladu apostrofy na místě původních uvozovek).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  tr -d \' <calories.csv >/tmp/calories.a.csv
  mv /tmp/calories.a.csv calories.csv
 12. Ze souboru calories.csv vypište jen první sloupec, tj. sloupec se jmény potravin.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -f1 -d\; calories.csv
 13. V souboru calories.csv nahraďte velká písmena malými, ale jen v prvním sloupci. (Postup: Vyříznutí prvního sloupce pomocí cut, náhrada pomocí tr, připojení zpět pomocí paste
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -f1 -d\; calories.csv >/tmp/prvni
  cut -f2- -d\; calories.csv >/tmp/ostatni
  tr '[:upper:]' '[:lower:]' /tmp/prvni | paste -d\; - /tmp/ostatni >calories.csv
  rm /tmp/prvni /tmp/ostatni
 14. Soubor calories.csv upravte tak, aby poslední tři sloupce byly v opačném pořadí (tj. ve výsledku bude nejprve množství proteinů, pak karbohydrátů a pak tuků, použijte cut a paste).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -f5 -d\; calories.csv >/tmp/paty
  cut -f6 -d\; calories.csv >/tmp/sesty
  cut -f7 -d\; calories.csv >/tmp/sedmy
  cut -f1-4 -d\; calories.csv | paste -d\; - /tmp/sedmy /tmp/sesty /tmp/paty >/tmp/novy
  mv /tmp/novy calories.csv
  rm /tmp/paty /tmp/sesty /tmp/sedmy
 15. Z výstupu ls -l vyberte pouze 9 znaků s právy.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -l | tail -n +2 | cut -c2-10
 16. Předpokládejte, že máte tři soubory, scitanec1, scitanec2 a soucet, každý z nich obsahuje stejný počet řádků s čísly. Sestavte tyto řádky do tvaru
  scitanec1+scitanec2=soucet.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  paste -d+= scitanec1 scitanec2 soucet

Domácí úkoly

 1. Napište příkaz, kterým nastavíte datum a čas poslední modifikace souboru na 11.3.1993 15:04. [1 bod]
 2. V souboru calories.csv nahraďte každý název potraviny (tj. první sloupec) jediným znakem „-“. Ostatní sloupce zůstanou beze změny. [1 bod]
 3. Vypište dvojice uid:login za každého uživatele v /etc/passwd. [1 bod]

3. cvičení (7. března 2018)

Práva, linky, komunikační utility

Příkazy: ssh, scp, who, id, mail (mailx), last (tento příkaz není ve specifikaci a není proto standardní) ln, chmod, chgrp, chown, file, df, du, umask.

Pozor, na ulabech zkoušejte práva výhradně v adresáři /tmp, na ostatních je systém afs a práva tam fungují úplně jinak.

Příklady

 1. Vypište seznam souborů v aktuálním adresáři ve tvaru „velikost jméno“, seznam vytvořte úpravou výpisu ls -l a ls.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -l | tail -n +2 | tr -s " " | cut -d " " -f 5 >/tmp/velikosti
  ls | paste -d " " /tmp/velikosti -
  rm /tmp/velikosti
 2. Vypište loginy ze souboru /etc/passwd po pěti na řádek, na každém řádku jsou oddělené čárkami.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -d: -f1 </etc/passwd | paste -d"," - - - - -

  # Alternativně a ekvivalentně lze:
  cut -d: -f1 </etc/passwd | paste -s -d",,,,\n" -
 3. Napište příkaz, který vypíše vaše aktuální UID.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  id -u
 4. Napište příkaz, který vypíše seznam skupin, v nichž se nacházíte.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  id -Gn
 5. Pošlete obsah souboru /etc/group mejlem příkazem mail.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  mail -s "Obsah /etc/group" adresa </etc/group
 6. Vyzkoušejte si příkaz df ke zjištění obsazeného místa na disku s různými parametry (-k a -P, můžete si zkusit i další, ale všimněte si, že kromě -t nejsou už další parametry ve specifikaci).
 7. Vyzkoušejte si příkaz du na adresáři /tmp nebo na vašem domovském adresáři s různými parametry (-k, -s, -x).
 8. Vytvořte ve svém domovském adresáři link na /etc/passwd, zkuste nejprve vytvořit hard link a poté soft link (rozmyslete si, proč hard link vytvořit nelze). Vyzkoušejte, jak se při ls -l zobrazí soft link.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Hard link
  ln /etc/passwd ~
  # Soft link
  ln -s /etc/passwd ~
 9. Vytvořte hard link v /tmp na jiný soubor v /tmp (případně si tam nějaký nakopírujte, hard link bude mít pochopitelně jiné jméno). Vyzkoušejte si výpis ls -l a všimněte si, jak se změnilo číslo v druhém sloupečku. Pomocí ls -i zkontrolujte, že obě kopie mají stejné číslo inode.
 10. Vytvořte jednoduchý skript a přidělte mu práva pro spuštění.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cat >skript.sh <<EOF
  #!/bin/sh

  echo Ahoj světe
  EOF


  chmod a+x skript.sh
 11. Vytvořte soubor, který může vlastník spustit, číst a psát do něj, členové skupiny jej mohou číst a psát do něj, ostatní jej mohou jen spustit.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  cat >skript.sh <<EOF
  #!/bin/sh

  echo Ahoj světe
  EOF


  chmod 0761 /tmp/skript.sh

  # Ekvivalentně například:
  chmod u+rwx,g=u-x,o=u-rw /tmp/skript.sh

  # nebo
  chmod u=rwc,g=rw,o=x /tmp/skript.sh
 12. Zkuste vytvořit skript, který nelze číst, ale má práva na spuštění, zkuste jej spustit. Proč to u shellového skriptu nejde?
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  cat >/tmp/skript.sh <<EOF
  #!/bin/sh

  echo Ahoj světe
  EOF


  chmod a+x-r /tmp/skript.sh
  /tmp/skript.sh
  # Aby mohl skript shell spustit, musí jej být schopen přečíst,
  # k čemuž musí mít oprávnění.
 13. Vytvořte adresář, do kterého může kdokoli přejít a přidávat soubory, ale jen vlastník smí vypsat obsah adresáře.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  mkdir /tmp/adresar
  chmod 0755 /tmp/adresar

  #Případně ekvivalentně
  chmod u+rwx,go=u-r /tmp/adresar
 14. Vytvořte adresář, do něhož lze přejít, nelze číst jeho obsah a lze v něm přidávat soubory. Vytvořte v tomto adresáři soubor, k němuž budete mít práva jen ke čtení a zkuste ho smazat.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh
  mkdir /tmp/adresar
  chmod 0300 /tmp/adresar
  # Případně ekvivalentně
  chmod u+wx-r,go-rwx /tmp/adresar

  touch /tmp/adresar/soubor
  chmod 0400 /tmp/adresar/soubor
  # Případně ekvivalentně
  chmod u+r-wx,go-rwx /tmp/adresar/soubor

  rm -f /tmp/adresar/soubor
 15. Okopírujte /etc/passwd do /tmp jednak pomocí cp, jednak pomocí cp -p a koukněte se pomocí ls -l, jaký je mezi těmito kopiemi rozdíl.

Domácí úkoly

 1. Napište příkaz, kterým všem souborům v podstromu adresáře /tmp/adresar přidáte právo ke čtení všem členům skupiny a současně právo ke čtení zruší ostatním (tj. těm, kdo nejsou vlastníci ani členové skupiny). Použijte jediné volání chmod. [1 bod]
 2. Vytvořte soubor a přidělte mu práva tak, aby jej mohl vlastník spustit, číst i zapisovat do něj, členové skupiny jej mohli spustit a číst, ostatní jej mohou jen číst. V příkazu chmod použijte jednak symbolický zápis práv [1 bod] a jednak octalový zápis práv [1 bod].

4. cvičení (15. března 2018)

Jednoduché utility.

Příkazy: sort, diff, comm, split.

Příklady

 1. Vypište názvy souborů, které se nacházejí /usr/bin i v /bin.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls /usr/bin | sort >/tmp/usr_bin
  ls /bin | sort | comm -13 - /tmp/usr_bin
  rm /tmp/usr_bin
 2. Vypište čísla skupin, která jsou v /etc/group, ale nejsou použita v /etc/passwd.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  cut -d: -f4 </etc/passwd | sort > /tmp/uid
  cut -d: -f3 </etc/group | sort | comm -23 - /tmp/uid
  rm /tmp/uid
 3. V souboru calories.csv nahraďte čárky pomocí pomlčky a pomocí diff se podívejte, které řádky byly změněny.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  tr "," "-" <calories.csv | diff calories.csv -
 4. Soubor calories.csv seřaďte podle množství kalorií sestupně, první řádka s hlavičkou musí zůstat na svém místě.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Uložíme hlavičku
  head -n 1 calories.csv >/tmp/hlavicka
  # Zbytek seřadíme a přidáme
  tail -n +2 calories.csv | sort -t\; -k4,4nr >>/tmp/hlavicka
  mv /tmp/hlavicka calories.csv
 5. Soubor calories.csv seřaďte podle trojice (protein, karbohydráty, tuk) vzestupně. První řádek s hlavičkou musí zůstat na svém místě.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Uložíme hlavičku
  head -n 1 calories.csv >/tmp/hlavicka
  # Zbytek seřadíme a přidáme
  tail -n +2 calories.csv | sort -t\; -k7,7n -k6,6n -k5,5n >>/tmp/hlavicka
  mv /tmp/hlavicka calories.csv
 6. Ze souboru calories.csv vypište počet různých použitých jednotek (druhý sloupec). Nejprve můžete rozlišovat i mezi dvěma jednotkami s různým množstvím, tedy „1 Cup“ a „2 Cup“ by byly různé jednotky. Potom zkuste postup upravit tak, aby se počítal skutečně počet různých jednotek, kde „Cup“ je jednotka do které se počítají „1 Cup“ i „2 Cup“.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # V prvním řešení rozlišujeme i mezi dvěma jednotkami s různým
  # množstvím (tj. např. 1 Cup a 2 Cup jsou brány jako různé)
  tail -n +2 calories.csv | sort -t\; -k2,2 -u | wc -l

  # Pokud bychom chtěli brát dvě jednotky s různým množstvím jako
  # shodné (tj. nechceme například rozlišovat mezi 1 Cup a 2 Cup),
  # pak můžeme postupovat následovně:
  tail -n +2 calories.csv | cut -f2 -d\; | cut -f2- -d" " | sort -u | wc -l
 7. Je známo, že v Los Angeles je osoba, která zneužívá sociální dávky. Předpokládejte, že na vstupu jsou tři soubory, které obsahují
  1. seznam osob, které dostávají sociální dávky,
  2. seznam herců a
  3. seznam obyvatelů Beverly Hills.
  Jméno každé osoby je na zvláštní řádce. Hledaná osoba se vyskytuje ve všech třech seznamech, napište skript, který nalezne alespoň jednu takovou osobu. Příklad souborů: social.txt, actor.txt, beverly_hills.txt.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  sort social.txt >/tmp/s_social.txt
  sort beverly_hills.txt >/tmp/s_beverly_hills.txt
  sort actor.txt | comm -12 /tmp/s_social.txt - | comm -12 - /tmp/s_beverly_hills.txt
  rm /tmp/s_social.txt /tmp/s_beverly_hills.txt.
 8. Rozdělte soubor na kusy po pěti řádcích a pak jej zase spojte do jednoho souboru.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Budeme dělit soubor /etc/passwd
  # Předpokládáme přitom, že /etc/passwd obsahuje jen tolik záznamů,
  # aby se vešly do souborů s dvoupísmennými identifikátory názvu.
  split -l5 /etc/passwd kusypasswd
  # Spojený soubor uložíme do aktuálního adresáře, protože k zápisu do
  # /etc nemáma práva
  cat kusypasswd* >passwd
  rm kusypasswd*
 9. Vypište loginy ze souboru /etc/passwd do deseti řádků, na každém řádku jsou loginy oddělené mezerami.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  # Předpokládáme, že /etc/passwd obsahuje jen tolik záznamů,
  # abychom si vystačili s dvoupísmennými identifikátory souborů.
  cut -d":" -f1 /etc/passwd | split -l10 - loginy
  paste -d" " loginy*
  rm loginy*
 10. V kopii souboru /etc/group nahraďte každý login (v loginu tam není čárka, „:“ a odřádkování) v seznamu členů skupiny jediným znakem „@“. Ostatní sloupce zůstanou beze změny.
  (Ukázat řešení)
  #/bin/sh

  cut -d: -f4 /etc/group | tr -sc ',\n' '[@*]' >/tmp/memb.$$
  cut -d: -f-3 /etc/group | paste -d: - /tmp/memb.$$ >group
  rm /tmp/memb.$$
 11. Vypište název skupiny s největším počtem členů, kteří jsou u ní uvedeny v /etc/group (tedy ne nutně nejvyšším počtem členů vůbec). Navazuje na předchozí příklad, můžete tedy předpokládat, že máte k dispozici soubor z předchozího příkladu.
  (Ukázat řešení)
  #/bin/sh

  sort -t: -k4,4r group | head -n 1 | cut -d: -f1

Domácí úkoly

 1. Určete login uživatele, který má v /etc/passwd nejvyšší číslo uid. [1 bod]
 2. Určete počet různých států, které se vyskytují v souboru ip-by-country.csv. [1 bod]
 3. Na základě obsahu souborů countrycodes_en.csv a kodyzemi_cz.csv vypište názvy států, které se jmenují stejně v angličtině jako v češtině. [1 bod]

5. cvičení (22. března 2018)

Příkazy: join, find, xargs.

Příklady:

 1. Vypište dvojice oddělené dvojtečkou, kde v prvním poli je login uživatele a v druhém je jméno jeho primární skupiny. K vygenerování seznamu použijte příkaz join na vhodně předupravené soubory /etc/passwd a /etc/group.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  sort -t: -k3,3 /etc/group >skupiny
  sort -t: -k4,4 /etc/passwd | join -1 3 -2 4 -t: -o 2.1,1.1 skupiny -
  rm skupiny
 2. Stáhněte si soubory countrycodes_en.csv a kodyzemi_cz.csv. Obojí jsou soubory ve formátu CSV, kde je jako oddělovače sloupců použito středníku.
 3. Ze souborů countrycodes_en.csv a kodyzemi_cz.csv vytvořte výpis zemí se dvěma sloupci oddělenými rovnítkem ve tvaru
  český název=anglický název (bez uvozovek).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  tr -d '"' <kodyzemi_cz.csv | tail -n +2 | sort -t \; -k1,1 >/tmp/kody_s
  tr -d '"' <countrycodes_en.csv | tail -n +2 | sort -t \; -k4,4 >/tmp/codes_s
  join -t\; -1 1 -2 4 -o 1.4,2.1 /tmp/kody_s /tmp/codes_s | tr \; = >preklad
  rm /tmp/kody_s /tmp/codes_s
 4. Napište příkaz, který vypíše všechny soubory nebo adresáře, které mají ve jménu podřetězec 'bin' v podstromu aktuálního adresáře.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find . -name "*bin*" "(" -type d -o -type f ")
 5. Napište příkaz, který vypíše počet všech adresářů v podstromu /etc.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /etc -type d | wc -l
 6. Vypište všechny symbolické linky z adresáře /etc, nezahrnujte celý podstrom, jen to, co je přímo v adresáři /etc.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /etc -type l '!' -path "/etc/*/*"

  # nebo

  find /etc/* -prune -type l
 7. Z podstromu adresáře /usr/bin vypište soubory, na které ukazují alespoň tři hardlinky.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /usr/bin -links +3
 8. V podstromu adresáře /tmp najděte všechny soubory, které jsou větší než sto kilobyte a jsou čitelné pro všechny.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /tmp -type f -size +200 -perm -a+r
 9. V podstromu adresáře /usr/include najděte soubory, které jsou v podstromu adresářů v hloubce alespoň 2 a nejvýš 3.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /usr/include -path "/usr/include/*/*" ! -path "/usr/include/*/*/*/*"

  # Efektivnější řešení s pomocí prune:
  find /usr/include -path "/usr/*/*/*" -prune -o -path "/usr/*/*"
 10. V adresáři /etc najděte soubory, které jsou novější než /etc/passwd.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /etc -newer /etc/passwd
 11. V podstromu adresáře /bin najděte soubory, které vlastní root a jsou spustitelné jen pro vlastníka a členy skupiny, nikoli pro ostatní.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /bin -user root -perm -ug+x ! -perm -o+x
 12. V adresáři /etc najděte soubory, které patří skupině stunnel a pro každý vypište dlouhé informace pomocí ls -l.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /etc -group stunnel -exec ls -l {} +
 13. Zkuste rozdíl mezi echo $PATH; echo "$PATH"; echo '$PATH';
 14. Zkuste rozdíl mezi echo *; echo "*"; echo '*';
 15. Vypište seznam cest obsažených v $PATH s tím, že bude každá na samostatném řádku a ve výpisu nebudou obsaženy oddělovací znaky „:“.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  echo $PATH | tr ":" "\n"
 16. Vypište dlouhý výpis adresářů obsažených v $PATH, lépe řečeno dlouhé informace o nich, ne jejich obsah.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  echo $PATH | tr ":" "\n" | xargs -I{} ls -ld {}
 17. Vytvořte soubor, který obsahuje 3 řádky:
  a b c
  d e f
  g h i
  
  a na něm zkuste následující příkazy:
  cat soubor | xargs echo
  cat soubor | xargs echo -
  cat soubor | xargs -n 2 echo -
  cat soubor | xargs -I{} echo "-{}-" "-{}-"
  cat soubor | xargs -I{} -n 2 echo "-{}-" "-{}-"
  
 18. Rozdělte soubor /etc/passwd na části po pěti řádcích a potom tyto části poskládejte v opačném pořadí do jiného souboru, (to jest nejprve jde posledních pět řádků v pořadí jako v /etc/passwd, potom předposledních pět atd.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  split -l5 /etc/passwd kusypasswd
  ls -r kusypasswd* | xargs cat >passwd
  rm kusypasswd*
 19. Zjistěte, ve kterých adresářích uložených v proměnné $PATH se vyskytuje program awk.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  echo $PATH | tr ':' '\n' | xargs -I{} find {}/awk -prune 2>/dev/null

Domácí úkoly

 1. V podstromu aktuálního adresáře najděte soubory, které mají nulovou velikost. [1 bod]
 2. V podstromu adresáře /usr/include najděte soubory, jejichž jméno začíná řetězcem "std" a nekončí příponou ".h". [1 bod]
 3. Napište příkaz, který vymaže z podstromu adresáře /tmp všechny soft linky.

6. cvičení (28. března 2018)

Příkazy: grep, sed, nl.

Příklady:

 1. Ze souboru calories.csv vyberte řádky, v nichž název potraviny obsahuje znak, který není alfanumerický (tj. nepatří do třídy [:alnum:]).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  grep '^"[^;]*[^[:alnum:];][^;]*";' calories.csv

  # Případně

  grep -v '^"[[:alnum:]]*";' calories.csv
 2. Ze souboru calories.csv vyberte řádky, jejichž množství je měřeno jednotkou „Piece“ nebo „Cake“.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  grep -e '^[^;]*;[[:digit:].]* Piece;' \
       -e '^[^;]*;[[:digit:].]* Cake;' calories.csv

  # Případně

  grep -E '^[^;]*;[[:digit:].]* (Piece|Cake);' calories.csv
 3. Z podstromu adresáře /usr/include vyberte soubory, jejichž názvy obsahují 5-7 znaků, nepočítáme-li příponu, která má být „.h“. (Použijte grep na výstup příkazu find.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /usr/include -name "*.h" | grep '/[^/]\{5,7\}\.h'
 4. Z výpisu ls -l vyberte řádky, u nichž má vlastník nastavena stejná práva jako skupina i jako ostatní. (Případně si odpovídající soubor například v /tmp vytvořte.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ls -l | grep '.\(...\)\1\1'
 5. Vypište soubory, které se vyskytují v podstromu adresáře /usr/include a obsahují řetězec „printf“.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find /usr/include -exec grep -q printf {} \; -print
 6. Pomocí sedu vyberte z výpisu ls -l jen sloupec s velikostí souboru.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  ls -l | sed '1d; s/^\([^ ]* *\)\{5\} .*$/\1/'

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  ls -l > /tmp/lsl.$$
  ed /tmp/lsl.$$<<\KONEC
  2,$g/^/s/^\([^ ]* *\)\{5\} .*$/\1/
  %p
  Q
  KONEC
  rm /tmp/lsl.$$
 7. Pomocí sedu přetvořte řádky /etc/passwd do podoby uid (login).
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  sed 's/^\([^:]*\):[^:]*:\([^:]*\).*$/\2 (\1)/' /etc/passwd

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  # Pokud chceme na konci výsledek uložit do souboru, pak tam bude w a q.

  cp /etc/passwd /tmp/passwd.$$
  ed /tmp/passwd.$$<<\KONEC
  g/^/s/^\([^:]*\):[^:]*:\([^:]*\).*$/\2 (\1)/
  %p
  Q
  KONEC
  rm /tmp/passwd.$$
 8. Ze souboru /etc/passwd vypište jen sudé řádky.
  (Ukázat řešení v sedu)
  sed -n 'n; p' /etc/passwd

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  # Příkaz g provádí následující příkazy na všechny řádky.
  # V rámci něj:
  #    1) +1p vypíše následující řádku a
  #    2) .s/^// odznačí (následující) řádku tak, že ji g vynechá.
  # poslední řádku vynecháváme (předpokládáme, že soubor obsahuje aspoň
  # dvě řádky), protože u ní by +1 lezlo ven ze souboru.
  #
  # Kdybychom použili s///, tak místo prázdného regexpu by g doplnilo
  # svůj regexp a došlo by k vymazání části sudých řádek. Pokud se neukládají
  # změny, tak to nevadí.

  nl /etc/passwd > /tmp/passwd.$$
  ed /tmp/passwd<<\KONEC
  1,$-1g/^/+1p\
  .s/^//
  Q
  KONEC
  rm /tmp/passwd.$$
 9. Na začátky lichých řádek souboru /etc/passwd vložte znak „l“, na začátky sudých řádek vložte znak „s“.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/usr/bin/sed -f
  # Toto je skript pro sed, použití pomocí sed -f
  # Volání sed -f <skript> /etc/passwd

  s/^/l/
  n
  s/^/s/

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.
  #
  # První příkaz přidá znak „l“ na začátek každé řádky.
  # Druhý příkaz změní znak „s“ na začátku každé sudé řádky.
  # Poté je vypsán výsledek a ed ukončen bez uložení změn.

  ed /etc/passwd <<\KONEC
  g/^/s/^/l/
  1,$-1g/^/+1s/^l/s/
  %p
  Q
  KONEC
 10. Na začátky desáté až dvacáté řádky souboru /etc/passwd přidejte znak #.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  sed '10,20s/^/#/' /etc/passwd

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.
  #
  # Změna se neukládá (do /etc/passwd by to nebyl dobrý nápad) a
  # výsledek se jenom vypíše na standardní výstup.

  ed /etc/passwd <<\KONEC
  10,20s/^/#/
  %p
  Q
  KONEC
 11. Před první řádku vstupního souboru vložte řádku s #!/bin/sh.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/usr/bin/sed -f
  # Toto je skript pro sed, použití pomocí sed -f

  1i\
  #!/bin/sh

  (Ukázat řešení v edu)
  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  ed vstupnisoubor <<\KONEC
  1i
  #!/bin/sh
  .
  w
  q
  KONEC
 12. Napište skript pro sed, který odstraní ze shellového skriptu komentáře, přičemž
  1. Pokud jde o první řádku souboru a pokud tato řádka má formát ^#!.*, pak tento komentář neodstraňujte.
  2. Řádky, kde před # není nic než mezery, odstraňte úplně.
  3. Pokud se před # vyskytují nějaké jiné znaky, odstraňte z řádky vše od prvního výskytu znaku # (včetně) do konce řádky.
  4. Pro jednoduchost předpokládejte, že každý znak # ve skriptu skutečně uvozuje komentář, tedy není v uvozovkách, apostrofech ani uvozený zpětným lomítkem. (Pokud bychom měli ošetřit i tento případ, bylo by to složitější.)
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/usr/bin/sed -f
  # Toto je skript pro sed, použití pomocí sed -f

  # Přeskočení první řádky, pokud jde o komentář typu #!
  1!b neniprvni
  /^#!/n
  :neniprvni

  # Smazání řádek, kde před # nic není
  /^[[:space:]]*#/d

  # Odstranění komentáře z ostatních řádek (ignoruje fakt, že # se může
  # vyskytovat i v rámci řetězce v uvozovkách a pod., kdybychom toto
  # chtěli kontrolovat, bylo by to výrazně komplikovanější).
  s/#.*$//

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Nejprve vyřídíme vše kromě prvního řádku.
  # - První příkaz smaže řádky, které před # nic nemají.
  # - Druhý příkaz odstraní z ostatních řádků vše od # dál.
  # Poté vyřešíme první řádek.
  # - Nejprve vymažeme 1. řádek, pokud obsahuje komentář, který před # nic
  #   nemá a který napak za # má nějaký znak, který není !.
  # - Poté smažeme 1. řádek, pokud obsahuje jen #, za nímž ani před nímž
  #   nic není. Pokud předchozí příkaz proběhl úspěšně, dostane se sem 2.
  #   řádek, ale z něj jsme již komentáře odstranili, a tak se nám to
  #   nemůže splést a další příkazy se pro něj nevykonaly. Z tohoto
  #   důvodu jsme také nejprve řešili řádky od 2. do posledního.
  # - Nakonec z prvního řádku odstraníme vše od prvního # do konce, pokud
  #   nemá #! na začátku.
  # Všude je nutné používat g nebo v, protože jinak by s při neúspěšné
  # substituci hlásilo chybu.

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  ed vstupnisoubor.sh <<\KONEC
  2,$g/^[[:space:]]*#/d
  2,$g/#/s/#.*//
  1g/^[[:space:]]*#[^!]/d
  1g/^[[:space:]]*#$/d
  1v/^#!/s/#.*$//
  w
  q
  KONEC
 13. Napište skript pro sed, který otočí pořadí řádek na vstupu.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  # Vyzkoušíme na nl /etc/passwd, aby bylo vidět opačné pořadí.
  nl /etc/passwd | sed -n 'G; $p; h'

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  # Zpětné lomítko je za příkazem i nutné proto, že jde o příkaz v rámci
  # příkazu g, jinak by tam nebylo potřeba.

  ed /etc/passwd <<\KONEC
  g/^/m0
  %p
  Q
  KONEC
 14. Mezi každé dvě řádky souboru /etc/passwd vložte prázdnou řádku.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  # $b zařídí, že se nebude nic přidávat za poslední řádku (při
  # poslední řádce se skočí na konec skriptu bez vykonání příkazu a).
  # Příkaz a pak provádí samotné přidání nové řádky za aktuální.

  sed '$b; a\
  '
  /etc/passwd

  # Ekvivalentně lze i pomocí i (adresace zabezpečuje, že se nic nepřidá
  # před první řádku):

  sed '2,$i\
  '
  /etc/passwd

  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh

  # Všimněte si, že řetězec KONEC je uvozen zpětným lomítkem, to
  # proto, aby shell neprováděl expanzi v textu, který za ním píšeme.

  # Zpětné lomítko je za příkazem i nutné proto, že jde o příkaz v rámci
  # příkazu g, jinak by tam nebylo potřeba.

  ed /etc/passwd <<\KONEC
  2,$g/^/i\
  \
  .
  %p
  Q
  KONEC

Domácí úkoly

 1. Vypište řádky s titulky <hi> (kde i je číslice od 1 do 6), které jsou v daném html souboru a které se vejdou na jeden řádek (tj. na jednom řádku je jak počáteční tag, tak ukončující tag, mezi tím může být cokoli), předpokládejte syntakticky správný vstupní soubor. [1 bod]
 2. Pomocí sedu ve vstupním textovém souboru nahraďte výskyty znaků '&', '<', '>' pomocí jejich HTML entit ('&' pomocí '&amp;', '<' pomocí '&lt;' a '>' pomocí '&gt;'). [1 bod]
 3. Předpokládejte, že řádky vstupního souboru obsahují jen znaky '(' a ')' (tj. na každé řádce je řetězec vyhovující regulárnímu výrazu „[()]*“), vytvořte skript pro sed, který zkontroluje, zda je řetězec na řádce správně uzávorkovaný. Pokud ano, nahradí řádku řetězcem 'ano', v opačném případě řetězcem 'ne'. [1 bod]

7. cvičení (5. dubna 2018)

Příkazy: ed.

 1. Úkoly 6 až 14 ze 6. cvičení vyřešte také pomocí editoru ed. Řešení najdete u každého ze zmíněných cvičení
 2. Spusťte si vimtutor cs

Domácí úkoly

 1. Napište příkazy pro editor ed, které ze souboru /etc/passwd vypíší posledních deset řádek. [1 bod]
 2. Předpokládejme, že ve vstupním textovém souboru jsou odstavce odděleny prázdnou řádkou. Napište skript pro editor sed nebo ed, který spojí každý odstavec ze vstupu do jedné řádky.
 3. Napište skript pro editor sed, který z každé řádky na vstupu zachová jen prostřední písmeno. Pokud je řádka sudé délky, je zachované jedno ze dvou písmen uprostřed. [1 bod]

8. cvičení (12. dubna 2018)

Příkaz: ps

 1. Pomocí editoru ed nebo sed upravte ve vstupním souboru komentáře typu „/* ... */“, a to jejich jednořádkové i víceřádkové varianty, do následujícího tvaru:
  • Úvodní „/*“ i koncové „*/“ jsou na samostatných řádkách.
  • Řádky uvnitř komentáře jsou uvozeny „ *“ (tj. hvězdičkou odsazenou o jeden znak vpravo).
  Tj. například z
  aaa /* bbb */ ccc /* ddd
  eee
  fff */ ggg
  
  vznikne
  aaa
  /*
   * bbb
   */
  ccc
  /*
   * ddd
   * eee
   * fff
   */
  ggg
  
  Můžete předpokládat, že všechny komentáře jsou správně uzávorkované, tj. mají počáteční i koncovou značku. Pokud už jsou „/*“ nebo „*/“ na samostatných řádkách, neměli byste je odřádkovat znovu.
  (Ukázat řešení v edu)
  #!/bin/sh
  #
  # Soubor je daný parametrem (byť je to trochu předbíhání)
  #
  # Je-li použit příkaz s v rámci příkazu g v edu, není možné v jeho nahrazovací
  # části použít vložené odřádkování, tj. například
  # g//s_\*/\(.\)_*/\
  # \1_
  # nelze standardně použít. Proto skript nejprve na začátek souboru vloží řádek
  # se vzorovým komentářem, díky tomu všechny příkazy s (substitute) uspějí, i
  # když jsou adresovány %, tj 1,$. Tedy neohlásí chybu. Formátováním vloženého
  # řádku vznikne 5 nových řádků, a proto je potom odstraníme pomocí 1,5d

  ed "$1" <<\KONEC
  1i
  111 /* 222 */ 333
  .
  %s_\([^[:space:]]\)[[:space:]]*/\*_\1\
  /*_g
  %s_/\*[[:space:]]*\([^[:space:]]\)_/*\
  \1_g
  g/^[[:space:]]\/\*/s//\/*/
  %s_\([^[:space:]]\)[[:space:]]*\*/_\1\
  */_
  %s_\*/[[:space:]]*\([^[:space:]]\)_*/\
  \1_
  g/\/\*/.,/\*\//s/^/ * /
  g/^ \* \*\//s// *\//
  g/^ \* \/\*/s//\/*/
  1,5d
  w
  q
  KONEC
 2. Pomocí sedu ve vstupním souboru spojte vždy dvě následující řádky do jedné (tj. odstraňte odřádkování mezi nimi). Ve výsledku tedy bude spojena 1. s 2. řádkou, 3. se 4. řádkou, 5. s 6. řádkou, atd.
  (Ukázat řešení v sedu)
  #!/bin/sh

  sed '$!N; s/\n/ /'
 3. Ve všech souborech s příponou ".h" nebo ".c" v podstromu aktuálního adresáře nahraďte výskyt řetězce "counter" řetězcem "citac". Řetězec nahrazujte jen tehdy, pokud není součástí delšího slova skládajícího se z alfanumerických znaků a "_". (Tj. před ním a za ním je buď jiný znak, nebo počátek či konec řádku. Pro uložení řádky do odkládacího souboru můžete v sedu použít příkaz "w".)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  find . -name '*.[hc]' -exec sed -n "s/^counter$/citac/
  s/\([^[:alnum:]_]\)counter$/\1citac/
  s/^counter\([^[:alnum:]_]\)/citac\1/
  s/\([^[:alnum:]_]\)counter\([^[:alnum:]_]\)/\1citac\2/
  w /tmp/mytemp.$$"
  {} \; \
  -exec mv /tmp/mytemp.$$ {} \;
 4. Číslo v textovém souboru definujeme jako posloupnost číslic ([:digit:]), která může být uvozena znakem ‚+‘ nebo ‚-‘. Tato posloupnost je ohraničena prázdnými znaky ([:space:]), počátkem řádku nebo koncem řádku. Úvodní nuly nehrají roli pro určení hodnoty čísla. Například na řádce
  12 -31 aaaa b01 001 a-13 0-5
  
  jsou tři čísla s hodnotami 12, -31, 1. Napište příkazy shellu, jež určí počet po dvou různých čísel v absolutní hodnotě (jelikož úvodní nuly jsou ignorovány, pak všechna následující čísla se počítají jako shodná: -31, 31, 0031 +0000031). Jako příklad vstupu můžete použít soubor formula.cnf, který obsahuje popis formule v konjunktivně normální formě. První řádek tvoří hlavičku, každý další řádek (není-li uvozen znakem ‚c‘) pak popisuje klauzuli. Pokud bychom si odmysleli hlavičku a 0 ukončující každou řádku, počet po dvou různých čísel je počtem různých proměnných, které se v souboru vyskytují.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  echo 'xa 12 -31 aaaa b01 001 a-13 0-5' | sed '
  # Přidáme si mezeru na konec řádku
  s/$/ /

  # a na začátek řádku, to proto, abychom měli slova ohraničená mezerami.
  s/^/ /

  # Odstraníme slova, která obsahují znak, jenž není číslice, + ani -
  s/[[:space:]][^[:space:]]*[^[:digit:][:space:]+-][^[:space:]]*//g

  # Odstraníme slova, která obsahují + nebo - uprostřed už po nějakých číslicích
  # nebo úvodním znaménku.
  s/[[:space:]][[:digit:]+-]\{1,\}[+-][[:digit:]+-]*//g

  # Odstraníme úvodní nuly z každého čísla
  s/[[:space:]]0*/ /g

  # Odstraníme znaky + a -
  s/[-+]//g

  # Odstraníme mezery ze začátku řádku ...
  s/^[[:space:]]*//

  # ... a z konce řádku
  s/[[:space:]]*$//

  # Nahradíme posloupnost mezer pomocí odřádkování,
  # tak abychom mohli výsledný seznam čísel setřídit.
  s/[[:space:]]\{1,\}/\
  /g'
  | sort -u | wc -l
 5. Pomocí příkazu ps a dalších příkazů shellu určete PID (pid) a název (comm) procesu, který strávil nejvíce času na procesoru (time).
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  ps -eo time=,pid=,comm= |\
     sed 's/^ *\([[:digit:]]*\):\([[:digit:]]*\).\([[:digit:]]*\)/\1:\2:\3/' |\
     sort -t: -k1,3 | cut -d ' ' -f2-

Domácí úkoly

 1. Napište skript pro ed, který přesune všechny řádky, jež začínají znakem '#' na konec souboru. [1 bod]
 2. V souboru morse.csv najdete přepis znaků anglické abecedy a číslic do Morseovy abecedy. Napište příkazy shellu které vytvoří na základě tohoto souboru skript pro sed, který potom může být použit k překladu textu zapsaného pomocí písmen anglické abecedy (malých i velkých) do Morseovy abecedy. Přesněji: Vaším úkolem je napsat skript, který na vstupu očekává soubor morse.csv a jeho výstupem je skript translate.sed tak, aby k překladu textu do Morseovy abecedy bylo možno použít volání
  sed -f translate.sed input >output

  [2 body]

9. cvičení (19. dubna 2018)

Příkazy: printf, read, řídící struktury (for, while, if, case, a pod.), printf, expr, test, dirname, basename.

Další: Proměnné a expanze, přesměrování, poziční a speciální parametry ($#, $0, $n, ${n}, shift, "$@", set -, $?, $$, $!), kombinace příkazů pomocí &&, složený příkaz a vyvolání subshellu, zpětné apostrofy a $().

 1. Napište skript, který očekává dva parametry, cestu k souboru a číslo řádky. Skript potom vymaže řádku s daným číslem ze daného souboru.
  (Show solution)
  #!/bin/sh
   ed "$1" <<KONEC
   ${2}d
  w
  q
  KONEC
 2. Vytvořte skript, který dostane n+1 parametrů, první obsahuje číslo x mezi 1 a n, skript vypíše parametr s číslem (x+1). Tj. například, skript 2 a b c vypíše b, tedy ten třetí parametr (ale druhý, když budete počítat od a). (Použijte shift s parametrem.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  shift $1
  echo $1
 3. Napište skript reverse, který vypíše své parametry na standardní výstup v opačném pořadí. Například reverse a b c d vypíše d c b a.
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  for x
  do
     y="$x $y"
  done
  echo "$y"
 4. Napište skript max, jenž očekává v parametrech čísla a vypíše jejich maximum. Například max 1 15 7 19 11 vypíše 19.
  (Show solution)
  #!/bin/sh

  # Bez test, s použitím sort
  for x
  do
     echo "$x"
  done | sort -nr | head -n 1

  # S použitím sort, nyní se spoléháme na to, že parametry
  # obsahují jen čísla a neobsahují mezery.
  echo "$@" | tr " " '\n' | sort -nr | head -n 1

  # S použitím test
  m="$1"
  shift
  for x
  do
     if [ "$x" -gt "$m" ]
     then
        m="$x"
     fi
  done
  echo "$m"

  # S použitím aritmetické expanze
  m="$1"
  shift
  for x
  do
     m=$((x>m ? x : m))
  done
  echo "$m"
 5. Napište skript, který očekává jeden až dva číselné parametry. První číselný parametr pak zarovná na počet míst zadaných druhým číselným parametrem. Pokud druhý parametr není zadaný, implicitně se rozumí 5. (Použijte printf a expanzi pomocí ${proměnná:-slovo} a podobné.)
  (Ukázat řešení)
  #!/bin/sh

  printf "%${2:-5}d\n" $1
 6. Co vypíší následující příkazy:
  a="ahoj"; { echo $a ; a="cau" ; echo $a ; } ; echo $a
  b="ahoj"; ( echo $b ; b="cau" ; echo $b ; ) ; echo $b
  x="ahoj"; x="cau" sh -c 'echo $x'; echo $x
  y="ahoj"; y="cau"; sh -c 'echo $y'; echo $y
  z="ahoj"; sh -c 'echo $z'
  export u="ahoj"; sh -c 'echo $u'
 7. Rozmyslete si, co dělá následující příkaz:
  a=1;b=2; { a=LEVY; echo $a >&2; } |\
  { b=PRAVY; echo $b; tr 'A-Z' 'a-z'; }; echo "A=$a,B=$b"
  a jak se liší od
  a=1;b=2; { a=LEVY; echo $a; } |\
  { b=PRAVY; echo $b; tr 'A-Z' 'a-z'; }; echo "A=$a,B=$b"

Domácí úkoly

 1. Napište skript, který dělá totéž, co cp, ale s opačným pořadím parametrů (cíl je jako první, nezapomeňte, že obecně cp přijímá n+1 parametrů s tím, že je-li n>1, pak poslední parametr cp musí být adresář. ) [1 bod].
 2. Napište skript, který očekává tři parametry, soubor, číslo n
 3. a znak c. Skript potom provede cyklický posun doleva řádek podle položek oddělených znakem c s krokem n. Tj. například při volání
  skript /etc/passwd 2 :
  by každou řádku tvaru
  login:*:uid:gid:jméno:domovský adresář:shell
  upravil na řádku tvaru
  uid:gid:jméno:domovský adresář:shell:login:*
  Upravený soubor vypisuje skript na standardní výstup, soubor zadaný v parametru neupravuje. [2 body]