Mgr. Marta Vomlelová PhD.

Konzultace:

Úterý 14:00-15:00 v S301 pro témata přednášek, projektů, prací. Pro Logiku využívejte ke konzultacím primárně cvičení a cvičící.

Ročníkové a bakalářské práce:

Témata ročníkových a Bc. prací

Consultations:

Ask by email, marta.vomlelova@faculty.university.cz .

Teaching:

Cvičení z logiky

Automata and Grammars TIN071, Česky moodle

Machine Learning Course

Probabilistic Graphical Models
Prezetnace kódu R zdroj present.Pres v tomto adresari.
Seznam knihoven R snad kompletní:
require(gRain)
require(Rgraphviz)
require(RBGL) #grafy, ne pravdep., maxClique, ansestralSet
require(xtable)
require(gRim) #mmod, dmod, cmod
#setwd('C:/Users/marta/Desktop/pgm/2016')
#install.packages('ggm','deal','SIN')
require(bnlearn)
require(gRim)
library(xtable)
library(gRbase)
require(MASS)
library(lars)
require('entropy')
library(pcalg)
library(glasso)
library(SIN)
A soubory sítí: loadHuginNet("monty_hall.net")
loadHuginNet("two_coins_2.net")
loadHuginNet("two_coins_1.net")
loadHuginNet("preg4.net")


Web semantisation (examples in R)

Curiculum Vitae:

CV .