Marta Vomlelová - Životopis

Od své disertace se věnuji pravděpodobnostním grafickým modelům. V rámci tříletého pobytu na Aalborg University jsem se podílela na vývoji konkrétního systému pro troubleshooting tiskáren ve spolupráci s HP [2001], i na rozvoji teoretického zákadu influenčních diagramů (unconstrained influence diagrams [2002]).

Na MFF se jednak dále věnuji pravděpodobnostním modelům ([2004,2006,2009,2014],vedení projektu Guido), a také strojovému učení a zpracování dat ([2011]).

Podílím se na grantu GAČR P103-15-19877S – Automatické modelování znalostí a plánů pro autonomní roboty([2015]).

Spolupracuji též se skupinou prof. Vojtáše na analýze uživatelských preferencí a uživatelů na konkrétních datových sadách ([2011,2015]).Vzdělání:

2001 Ph.D. v informatice, Fakutla informatiky a statistiky, VŠE, Praha

1994 Mgr. v umělé inteligenci,MFF UK, Praha

Zaměstnání:

2002 - nyní

odborná asistentka na Univerzitě Karlově, MFF, Katedře teoretické informatiky a matematické logiky

1999 - 2002

Research assistant in The Research Unit of Decision Support Systems, Aalborg University, Denmark.

1996 – 2000

Laboratoř inteligentních systémů, VŠE, Praha

1994 - 1996

Vedoucí školicího střediska v ALEA s.r.o., Praha

Publikace:

[2011]Jan Dědek, Peter Vojtáš, Marta Vomlelová: Fuzzy ILP Classification of Web Reports after Linguistic Text Mining, Information Processing & Management,2011

[2009]Kristian S. Ahlmann-Ohlsen, Finn V. Jensen, Thomas D. Nielsen, Ole Pedersen, Marta Vomlelová, A comparison of two approaches for solving unconstrained influence diagrams,International Journal of Approximate Reasoning, Volume 50, Issue 1, January 2009, Pages 153-173

[2004]M. Vomlelová F.V. Jensen: An extension of lazy evaluation for influence diagrams avoiding redundant variables in the potentials,
International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge/based Systems, Volume 12, pp. 1-17 (January 2004), World Scientific Publishing Company

[2003]Marta Vomlelová: Complexity of decision-theoretic troubleshooting, International Journal of Intelligent Systems,Volume 18, Issue 2, 267-277  Special Issue: Probabilistic Graphical Models. Issue Edited by Antonio Salmerón, José Gámez.

[2003]M. Vomlelová and J. Vomlel: Troubleshooting: NP-hardness and solution methods, Soft Computing Journal, Volume 7, Number 5, April 2003, pp. 357-368.

[2002]Jensen, F.V., Vomlelová, M. (2002); Unconstrained influence diagrams. Eighteenth Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence, Edmonton Canada, August 2002, Morgan Kaufmann, 234-241 

[2001]Jensen, F.V., Kjaerullf, U., Kristiansen, B., Langseth, H., Skaanning, C., Vomlel, J., Vomlelova, M (2001).; The SACSO methodology for troubleshooting complex systems; Artificial Intelligence for Engineering, Design, Analysis and Manufacturing, 15, 321-333[2015]Brunetto, R., Vomlelová M., Reinforcement Structural Learning, In Proceedings of the 10th Workshop on Uncertainty Processing (WUPES’15) Monínec, Czech Republic, pp. 13-24, 2015

[2016]M. Kopecky, L. Peska, P. Vojtas, M. Vomlelova. Monotonization of User Preferences. In:Flexible Query Answering Systems 2015, T. Andreasen et all Eds., Advances in Intelligent Systems and Computing 400, Springer International Publishing, pp. 29-40, 2016

[2014]Brunetto R., Vomlelová M.: Acting and Bayesian Reinforcement Structure Learning of Partially Observable Environment. Proceedings of the main track of the 14th Conference on Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2014), with selected papers from Znalosti 2014 collocated with Znalosti 2014, Demanovska Dolina - Jasna, Slovakia, September 25 - 29, 2014.

[2015]Vomlelova, M., Kopecky M., Vojtas P. Transformation and aggregation preprocessing for top-k recommendation GAP rules induction. In Rule Challenge and Doctoral Consortium @ RuleML 2015. N. Bassiliades et al Eds. CEUR Workshop Proceedings 1417. http://ceur-ws.org/Vol-1417/paper18.pdf

[2015]P. Vojtas, M. Kopecky, M. Vomlelova, Understanding transparent and complicated users as instances of preference learning for recommender systems, MEMICS 2015

[2010]Dědek J., Vojtáš P., Vomlelová M.: Evaluace fuzzy ILP klasifikátoru na datech o dopravních nehodách., in Znalosti 2010, Jindřichův Hradec, Oeconomica, ISBN: 978-80-245-1636-3, pp. 187-190, 2010

[2009]J. Vomlel, M. Vomlelová: Applying Bayesian networks in the game of Minesweeper, Proceedings of Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, Universitatis Ostraviensis, Ostrava

[2006]Vojtáš P., Vomlelová M.: On models of comparison of multiple monotone classifications, in IPMU 2006 - Information Processing and management under Uncertainty, Éditions EDK, Paris, ISBN: 2-84254-112-X, pp. 1236-1243, 2006

[2005]M. Vomlelová, P. Vojtáš. Pravděpodobnostní pohled na víceatributové dotazy v distribuovaných systémech, ITAT 2005, Peter Vojtáš (editor), pp.167-177

[2004]P.Vojtáš, M. Vomlelová. Trasformation of deductive and inductive tasks between models of logic programming with imperfect information, In Proc. IPMU 2004, B. Bouchon-Meunier et al. eds. Editrice Universita La Sapienza, Roma, 2004, 839-846

[2003]Marta Vomlelová: Unconstrained influence diagrams - experiments and heuristics, The Sixth Workshop on Uncertainty Processing WUPES'2003, Hejnice, Czech Republic, 24-27th September, 2003.

 [2001]M. Vomlelová: Complexity of decision-theoretic troubleshooting. In Proceedings of 9th Spanish Association for Artificial Intelligence Conference and 4th Technological Transfer of Intelligence Artificial Congress, Gijón, Spain, November 14-16, 2001.

 [2000]M. Sochorová and J. Vomlel: Troubleshooting: NP-hardness and solution methods, The Fifth Workshop on Uncertainty Processing WUPES'2000, Jindrichuv Hradec, Czech Republic, 20-24th June 2000. 

[1998]Petr Berka, Marta Sochorová Jan Rauch: Using GUHA and KEX for Knowledge Discovery in Databases; the KDD Sisyphus Experience, 1998, Chemitzer Informatik-Berichte, ECML 98

Citace podle Web of Science: 2 self-citace, 8 cituje ko-autor, 13 cituje někdo cizí, seznam následuje:

 1.

Title: A comparison of two approaches for solving unconstrained influence diagrams
Author(s): Ahlmann-Ohlsen Kristian S.; Jensen Finn V.; Nielsen Thomas D.; et al.
Conference: Annual Meeting of the North-American-Fuzzy-Information-Processing-Society Location: Montreal, CANADA Date: JUN 03-06, 2006
Sponsor(s): N Amer Fuzzy Informat Proc Soc
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING  Volume: 50   Issue: 1   Pages: 153-173   DOI: 10.1016/j.ijar.2008.08.001   Published: JAN 2009

Times Cited: 3 (from Web of Science 1 koautor, 2 cizi)

2.

Title: An extension of lazy evaluation for influence diagrams avoiding redundant variables in the potentials
Author(s): Vomlelova M; Jensen FV
Conference: 1st European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM 02) Location: Cuence, SPAIN Date: NOV, 2002
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS  Volume: 12   Supplement: S   Pages: 1-17   DOI: 10.1142/S0218488504002552   Published: JAN 2004

Times Cited: 4 (from Web of Science 1 koautor, 3 cizi)

 3.

Title: Troubleshooting: NP-hardness and solution methods
Author(s): Vomlelova M; Vomlel J
Conference: 5th Workshop on Uncertainty Processing Location: Jindrichuv Hradec, CZECH REPUBLIC Date: JUN 21-24, 2000
Source: SOFT COMPUTING  Volume: 7   Issue: 5   Pages: 357-368   DOI: 10.1007/s00500-002-0224-4   Published: APR 2003
Times Cited: 2 (from Web of Science 1 koautor, 1 cizi)

 4.

Title: Complexity of decision-theoretic troubleshooting
Author(s): Vomlelova M
Conference: Conference of the Spanish-Association-for-Artificial-Intelligence Location: GIJON, SPAIN Date: NOV 14-16, 2001
Sponsor(s): Spanish Assoc Artificial Intelligence
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS  Volume: 18   Issue: 2   Pages: 267-277   DOI: 10.1002/int.10087   Published: FEB 2003

Times Cited: 2 (from Web of Science 2 cizi)

 5.

Title: The SACSO methodology for troubleshooting complex systems
Author(s): Jensen FV; Kjaerulff U; Kristiansen B; et al.
Source: AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING  Volume: 15   Issue: 4   Pages: 321-333   DOI: 10.1017/S0890060401154065   Published: SEP 2001

Times Cited: 12 (from Web of Science 2 self, 5 koautor, 5 cizich)