NAIL061 Seminář z mobilní robotiky / Seminar on Mobile Robotics

If foreign students enroll, the course is in English, otherwise in Czech.

LS 2020/21 předběžně: středa 17:20
Summer term 2020/21 preliminary schedule: Wednesday 17:20

First session: March 3 at 17:20 CET via Zoom. Register in advance for this meeting here. After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Syllabus: Seminář o aktuálních teoretických i praktických otázkách na poli výzkumu mobilní robotiky. Příspěvky vycházejí z publikovaných článků či obecných zdrojů (studenti) a z praxe (zvaní hosté).

V rámci semináře se diskutuje o aktuálních výsledcích v mobilní robotice a souvisejících oborech. Jeho obsah se tedy vyvíví stejně jako se vyvíjí robotika.

Referative seminar about theoretical and practical aspects of Mobile Robotics and related areas. Its contents evolves similarly to robotics evolution.


Slides, notes etc. will be gradually added to Students' Repository