NAIL061 Seminář z mobilní robotiky / Seminar on Mobile Robotics

If foreign students enroll & attend, the course is in English, otherwise in Czech.

Syllabus: Seminář o aktuálních teoretických i praktických otázkách na poli výzkumu mobilní robotiky. Příspěvky vycházejí z publikovaných článků či obecných zdrojů (studenti) a z praxe (zvaní hosté).

V rámci semináře se diskutuje o aktuálních výsledcích v mobilní robotice a souvisejících oborech. Jeho obsah se tedy vyvíví stejně jako se vyvíjí robotika.

Referative seminar about theoretical and practical aspects of Mobile Robotics and related areas. Its contents evolves similarly to robotics evolution.


LS 2021/22: středa 17:20, Troja, Impakt, N238
Summer term 2021/22: Wednesdays 17:20, Troja, Impakt, N238

Notes, links etc. will be gradually added to Students' Repository. If you do not see anything there, probably your access rights are not set properly - let me know.