Robot I a II - NAIL073 a NAIL074

Dvojice volně na sebe navazujících seminářů. Lze je absolvovat i jednotlivě.
Oba předměty je možné zapisovat opakovaně.

Úmluva: emailem

Robot I

Návrh a konstrukce hardware mobilního robota pro robotickou soutěž, například Istrobot, Robotický den, RoboOrienteering, Robotem rovně - nebo jinou soutěž podobného typu.
Cílem semináře je seznámit studenty s praktickými aspekty návrhu robotů.

Robot II

Design a implementace řídícího software (strategie) autonomního mobilního robota.
Seminář je (volným, nepovinným) pokračováním semináře Robot I. Úkolem studentů je návrh vhodné strategie pro řešení soutežního úkolu a její implementace. Studenti získají praktické zkušenosti z programování reaktivních až real-time systémů i high-level robotických strategii.

Možnosti

K dispozici máme různé robotické platformy s různými možnostmi řízení i senzoriky. Jak malé (na stůl), tak velké (do venkovního terénu), jak slabé (8bit kontrolér s pár kB paměti a jednoduchými senzory), tak silné (NVidia Jetson TX2, 3D kamera, laser rangefindeg, GPS), jak komerční (Turtlebot, Nao), tak unikáty, které jsme vyrobili přímo u nás na MFF (lasercutter, 3D tisk, vlastní PCB...). Vždy záleží na dohodě s týmem.