Mobilní robotika - NAIL108

LS 2017/18: Přednáška St 9:00 S6, cvičení St 9:50 S6

Anotace / syllabus

V rámci předmětu budou probírána témata specificky se týkající mobilních robotů. Problematika je probírána se zaměřením na autonomní zařízení, tzv. SGV (Self-Guided Vehicles): používaný hardware, software, algoritmy i teoretické problémy.

This course concerns on topics specific to mobile robotics. The topics are focused on autonomous devices or SGVs - “Self-Guided Vehicles”: hardware, software, algorithms, and theoretical problems.

Literatura

R. Siegwart et al.: Introduction to Autonomous Mobile Robots
G. A. Bekey: Autonomous Robots
J. L. Jones et al.: Mobile Robots: Inspiration to Implementation
H. R. Everett. Sensors for Mobile Robots: Theory and Application


2017-18 notes:
Feb 21:
- PID slides: see here
- For those who did not attend the "Introduction to Robotics" course, all NAIL028 slides are worth checking to get some overview.
- For next session, bring your laptops.
- Tools: avr-gcc, AVR Libc, avrdude (either standalone, or use the Arduino "bundle" but be careful then).

Feb 28:
- Turtlebot 2 robot
- - Kobuki Yujin base
- - Astra Orbbec 3D camera
- - SICK TIM571 2D lidar
- - netbook Asus E202S
- ROS
- - A Gentle Introduction to ROS
- SICK robot day 2018
Tasks:
- read the SICK competition rules
- read Chapter 1 of the Gentle Tntroduction to ROS, scan over Chapter 2, read introduction paragraph in the remaining chapters.