NPRG025 Rozhraní pro robotiku / Interfaces in Robotics

If foreign students enroll, the course is in English, otherwise in Czech.

LS 2021/22: pátek 10:40, Troja, Impakt, N238
Summer term 2021/22: Friday 10:40, Troja, Impakt, N238

Syllabus: Seminář, na kterém budou probrány problémy propojování robotických zařízení, a to po hardwarové i softwarové stránce (komunikace, protokoly, standardy, postupy). Seminář bude složen jak z referátů, tak z praktických návrhů a realizace propojení.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi aplikačního propojování robotů, jejich modulů i okolí. Seminář také dává možnost začít s IoT.

Jednou částí semináře bude teoretičtější sekce, kde půjde o seznámení s vybranými tématy a souvislostmi. Spíše než přednáška nebo jednosměrný referát to je představení a souvislosti týkající se zvolených praktických témat (senzorika, řízení, architektury, návrhové systémy pro 3D tisk apod.).

Součástí semináře je také praktičtější sekce, kde je čas a prostor na praktické operace, například reálné vyzkoušení nějakého propojení, komunikace s IoT jednotkami, návrh vlastního zařízení atd.

Podle zájmu studentů je možné seminář zaměřit jak směrem nízkoúrovňové komunikace a návrhu zařízení ovládaných mikrokontroléry (PIC, 8051, AVR, ARM ...), tak směrem využití chytrých jednotek na čistě uživatelské úrovni (např. zpracování dat chytrých sennzorů, využití menších platforem než PC typu Raspberry Pi / Arduino / ESP8266, interakce PC a zbytku světa), nebo směrem prototypování fyzických zařízení (3D tisk, laserové řezání).