Informace ke cvičení "Programování mikrokontrolérů"

WARNING - THIS IS OBSOLETE.

for English, scroll down.


Rychlý návod:


Dokumentace:
ET-BASE AVR ATmega64/128 Manual
HD44780 datasheet
MINI-IO modules


Kufříky:
ET_BASE_AVR vývojová deska s ATmega128
TESTINPUT tlačítka
TESTADC trimry
DEVLCD LCD
RS232CONN kabel ATmega - RS232
převodník RS232 - USB
napájecí kabel (2.5mm, obrácená polarita!)

ENGLISH VERSION

Microcontroller programming tutorials


Quick start:


Dokumentation:
ET-BASE AVR ATmega64/128 Manual
HD44780 datasheet
MINI-IO modules


Kits:
ET_BASE_AVR ATmega128 development board
TESTINPUT pushbuttons
TESTADC pots
DEVLCD LCD
RS232CONN ATmega - RS232 cable
RS232 - USB cable
power cable (2.5mm, reverse polarity!)