Lukáš Ondráček
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
ondracek@ktiml.mff.cuni.cz
Pracovna S207 (Malá Strana, 2. patro)

Vedená cvičení: