Cvičení 27. 10. 2021: (a,b)-stromy

Úvodní povídání

Řešení splay_operation

Poznámky ke splay_experiment

Nový úkol: ab_tree

Př. 0: (a,b)-strom s hodnotami ve vnitřních vrcholech

Nastudujte si insert a delete v (a,b)-stromech s hodnotami ve vnitřních vrcholech ze skriptíček.

Př. 1: Insert a delete


Na (2,3)-stromu z obrázku proveďte operace dané níže. Každou operaci proveď zvlášť, začínaje vždy znovu se stromem z obrázku. Strom má hodnoty i ve vnitřních vrcholech.
  1. Insert 7
  2. Insert 48
  3. Delete 44
  4. Delete 40
  5. Delete 32
  6. Delete 30
  7. Delete 16
Řešení si můžete zkontrolovat pomocí vizualizace, strom z obrázku vznikne vložením těchto hodnot (přesně v tomto pořadí):
28, 24, 26, 18, 0, 36, 16, 34, 22, 10, 2, 30, 4, 6, 20, 12, 32, 38, 14, 8, 40, 42, 44, 46
Vizualizace podporuje jen \((\lceil b/2 \rceil,b)\)-stromy.