doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.


Docent
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
MFF UK


Kontakt:

Pracovna 302, Malostranské náměstí 25
Telefon: 221 914 246
e-mail:e-mailová adresa