Machine Learning

The course is based on the book Hastie, Tibshirani and Friedman: The Elements of Statistical Learning.


Slides:


12. Latent Dirichlet Allocation, Variational Approximation .

Inductive Logic Programming 13. přednáška .

Základní otázky k loňské zkoušce:

Jako doplňující otázky může být cokoli, co bylo odpředneseno, i něco, co tak-úplně-předneseno nebylo a testuje, zda jste pochopili základní intuitivní postupy skryté pod volbou konkrétních algoritmů a postupů. Zkoušku lze udělat i bez odpovědi na doplňující otázku.


Samostudium

Knihu Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert Tibshirani: An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (bez cvičení) a EM algoritmus z The Elements of Statistical Learning .