Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je, podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

PŘÍŠTÍ SEMINÁŘ

v zimním semestru, od 17:20 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK

Podmínky udělení zápočtu

  • Účast na semináři min. 4 krát.
  • Sepsání
    • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
    • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/eseje. Termín odevzdání do konce letního zkouškového období formou emailu na email Svatopluka Krýsla ve formátu pdf, odt nebo docx.

Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní, v učebně S8, Malá Strana, budova MFF UK.

O proti minulým ročníkům semináře se mírně mění struktura předmětu. Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Pro zájemce o pravidelné pozvánky je zřízena konference. Pozvánky jsou zasílány před jednotlivými semináři.

Garantuje RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (Matematický ústav UK) a spolupodílí se Mgr. Jiří Šejnoha (KAM, MFF UK).

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK) a doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK)

MINULÉ SEMINÁŘE | BUDOUCÍ SEMINÁŘE

Aktualizováno 24. 6. 2014.