Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA
Co všechno je informace?
Doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK
a Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK

10. 3. 2015, od 17:30 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK

Abstrakt

V aristotelském pojetí je informatio také formování celkového tvaru, v případě lidí třeba způsobu života. Někdy nám profesní formace chybí, jindy jsme rádi za svobodu od řady forem. (Nejsem aristotelik, cosi na tom však je, ale taky s tím mohou být problémy.)

Jednoduchá fenomenologie toho, čemu všemu říkáme informace: ne zcela očekávaná zpráva, přesný údaj; vzácná zpráva, ne vždy a každému dostupná (a to patřím k příznivcům Open access). Virtuální povaha informace: působí účinek i v jiných rovinách, než sama pobývá. Nápodoby informace: plytká zpráva, klam, reklama...

Technické a formální pojetí informace, jejich předpoklady a kontexty. Jaké informace vyhledáváme a jaké informace nás formují?

Doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr.

Doc. Zdeněk Kratochvíl je český filozof, vedoucí katedry filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK. Je znalcem předešvím rané řecké filozofie a filozofem živé přírody. Vystudoval teologii a po roce 1989 filozofii. Je autorem několika monografií, mj. Mýtus, filosofie a věda I–II, Praha 1993.

V letním semestru přednášky přednesou:

 • Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.

  Je český teoretický biolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Působil na katedře živočišné fyziologie a vývojové biologie téže fakulty, v Centru pro teoretická studia (společném pracovišti UK a AVČR), na 3. lékařské fakultě UK. V současnosti je vedoucím Katedry filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě.

  Kromě řady odborných statí a překladů napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny - hermeneutika živého (2000, 2. vyd. 2004, anglicky 2002 jako Readers of the Book of Life). Je také autorem odborných i popularizačních článků, dlouholetým spolupracovníkem časopisu Vesmír.

  Datum přednášky: 24. 2. 2015

  Koevoluce planety a života

  Abstrakt

  Vylíčení scénáře, podle kterého život vznikl „tam dole“.
  Průprava: vylíčení dynamiky zemského tělesa, pak „zoom-in“ na mikroskopické pochody v plášti a kůře inspirované na jedné straně současnými životními pochody, na straně druhé současnými nanotechnologiemi.
  Srovnání dvou teorií vzniku života: „Code first“ versus „Metabolism first“, polemika s názory typu „nic než…“. Palimpsesty dávných dob, které si nese současný život.
  (Volně inspirativní průprava [odkaz].)

   

 • Doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr.

  Doc. Zděněk Kratochvíl je český filozof, vedoucí katedry filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK. Je znalcem předešvím rané řecké filozofie a filozofem živé přírody. Vystudoval teologii a po roce 1989 filozofii. Je autorem několika monografií, mj. Mýtus, filosofie a věda I–II, Praha 1993.

  Datum přednášky: 10. 3. 2015

  Co všechno je informace?

  Abstrakt

  V aristotelském pojetí je informatio také formování celkového tvaru, v případě lidí třeba způsobu života. Někdy nám profesní formace chybí, jindy jsme rádi za svobodu od řady forem. (Nejsem aristotelik, cosi na tom však je, ale taky s tím mohou být problémy.)

  Jednoduchá fenomenologie toho, čemu všemu říkáme informace: ne zcela očekávaná zpráva, přesný údaj; vzácná zpráva, ne vždy a každému dostupná (a to patřím k příznivcům Open access). Virtuální povaha informace: působí účinek i v jiných rovinách, než sama pobývá. Nápodoby informace: plytká zpráva, klam, reklama...

  Technické a formální pojetí informace, jejich předpoklady a kontexty. Jaké informace vyhledáváme a jaké informace nás formují?

   

 • Doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
  (Katedra aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK)

   

 • PhDr. Marta Bílková, Ph.D.
  (Katedra logiky Filozofické fakulty UK)

   

Informace

Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Pro zájemce o pravidelné pozvánky je zřízena konference. Pozvánky jsou zasílány před jednotlivými semináři.

Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Seminář organizují:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK) a doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři min. 4 krát.
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do konce letního zkouškového období formou emailu na email Svatopluka Krýsla ve formátu pdf, odt nebo docx.

MINULÉ SEMINÁŘE

Aktualizováno 4. 3. 2014.