Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

Seminář dobře charakterizují proběhlé přednášky.

Letní semestr bude zaměřen (ne ovšem pouze) směrem umělé inteligence

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA
Jak také můžeme myslet
Hypertext od verneovských představ Charlese Babbage a Ady Lovelace přes Vannevara Bushe k Wikipedii
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. web
Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT
25. 4. 2017, od 17:20 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK

Abstrakt

V přednášce se budeme zabývat úvahami o budoucnosti výpočetní techniky podle Vannevara Bushe, autora myšlenky hypertextu (1945). Vannevar Bush (1890 – 1974), americký elektrotechnik a organizátor počítačové vědy, sestrojil se svými žáky v roce 1927 diferenciální analyzátor, mechanické zařízení na řešení diferenciálních rovnic. Soustava ozubených kol, převodů a posuvných hřídelí s elektronickými složkami umožňovala řešit rovnice v desítkové soustavě až s 18 proměnnými. Od třicátých let přemýšlel také o zařízení, které nazval Memex, mechanizované čtečce mikrofilmů, která by v sobě obsahovala velkou databázi textů a uživatel by k nim měl velmi rychlý přístup. V červenci 1945 byl v časopise The Atlantic Monthly zveřejněn jeho článek „As we may think“. Ten znamenal zcela nový pohled na budoucí vývoj informační společnosti. Bush viděl do budoucnosti dále a dříve než jeho vrstevníci.

Alena Šolcová

vystudovala matematiku a logiku na MFF UK a filosofii na FF UK. Přednáší matematickou logiku a historii exaktních věd na FIT ČVUT v Praze. Zabývá se rovněž teorií čísel a některými numerickými metodami. Vede seminář SEDMA pro dějiny matematiky, informatiky a astronomie. Mezinárodní astronomická unie pojmenovala na její počest planetku č. 58 682 Alenašolcová. Je spoluautorkou monografií, např. Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím, Academia.

V letním semestru přednesou:

 • doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc. web (Ústav informatiky AVČR)
  přednese přednášku „Data mining pro nákladnou optimalizaci“

 • doc. Ing. Ivan Havel, CSc., Ph.D. web (Centrum pro teoretická studia UK a AVČR)
  přednese přednášku „Prožívaný čas podle Petra Vopěnky“

 • Mgr. Martin Bálek web (Research Director Avast Software)

 • Mgr. Roman Neruda, CSc. web (Ústav informatiky AVČR)
  přednese přednášku „Změny paradigmat umělé inteligence“

 • Mgr. Cyril Brom, Ph.D. web (Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK)
  přednese přednášku „Počítačové hry ve výuce - ano či ne?“

 • doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. web (Fakulta informačních technologií ČVUT)
  přednese přednášku „Jak také můžeme myslet - Úvahy o budoucnosti podle Vannevara Bushe, autora myšlenky hypertextu (1945) - Od verneovských představ Charlese Babbage a Ady Lovelace k Wikipedii“

Informace

Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Pro zájemce o pravidelné pozvánky je zřízena konference. Pozvánka je zasílána týden před seminářem.

Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Seminář organizuje:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK), doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK) a RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (Matematický ústav UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři - bude upřesněno na první hodině.
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do konce letního zkouškového období formou emailu na email jiřího Šejnoha v jednom z formátů pdf, odt nebo docx. Je možno zaslat předverzi k diskuzi.

MINULÉ SEMINÁŘE

Aktualizováno 06. 04. 2017.