Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

Seminář dobře charakterizují proběhlé přednášky.

Letní semestr bude zaměřen (ne ovšem pouze) směrem umělé inteligence

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA
Panelová diskuze na téma
DOBRÉ VÝUKY
 • RNDr. Josef Pelikán web
  Katedra softwaru a výuky informatiky
 • Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. web
  Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
 • Mgr. Roman Neruda, CSc. web
  Katedra teoretické informatiky a matematické logiky a Ústav informatiky AVČR
 • Mgr. Martin Mareš, Ph.D. web
  Katedra aplikované matematiky
 • RNDr. Pavel Klavík web
  Informatický ústav Univerzity Karlovy
23. 5. 2017, od 17:20 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK

Abstrakt

Smyslem setkání je vést diskuzi a argumenty nad osobními pohledy nad tématem dobré výuky: co to dobrá výuka je, jak ji učit a co přednášející považují ve výuce za podstatné. Nebudeme hledat jednotný učební světonázor ale - očekávám - že zazní různé pohledy osobností z různých oborů na to, co považují za dobrou výuku a co k ní patří.

Přednášející jsou vyučující informatické sekce, kteří jsou (daným způsobem: všeobecnou známostí v akademické obci, studentským anketním názorem, apod.) považování za velmi dobré a inspirující vyučující.

V letním semestru přednesou:

 • doc. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc. web (Ústav informatiky AVČR)
  přednese přednášku „Data mining pro nákladnou optimalizaci“

 • doc. Ing. Ivan Havel, CSc., Ph.D. web (Centrum pro teoretická studia UK a AVČR)
  přednese přednášku „Prožívaný čas podle Petra Vopěnky“

 • Mgr. Martin Bálek web (Research Director Avast Software)

 • Mgr. Roman Neruda, CSc. web (Ústav informatiky AVČR)
  přednese přednášku „Změny paradigmat umělé inteligence“

 • Mgr. Cyril Brom, Ph.D. web (Katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK)
  přednese přednášku „Od Edisona k výukovým počítačovým hrám – nahradí ICT technologie na školách tužku a papír?“ (došlo ke změně názvu přednášky z „Počítačové hry ve výuce - ano či ne?“)

 • doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. web (Fakulta informačních technologií ČVUT)
  přednese přednášku „Jak také můžeme myslet - Úvahy o budoucnosti podle Vannevara Bushe, autora myšlenky hypertextu (1945) - Od verneovských představ Charlese Babbage a Ady Lovelace k Wikipedii“

Informace

Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Pro zájemce o pravidelné pozvánky je zřízena konference. Pozvánka je zasílána týden před seminářem.

Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Seminář organizuje:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK), doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK) a RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (Matematický ústav UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři - bude upřesněno na první hodině.
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do konce letního zkouškového období formou emailu na email jiřího Šejnoha v jednom z formátů pdf, odt nebo docx. Je možno zaslat předverzi k diskuzi.

MINULÉ SEMINÁŘE

Aktualizováno 16. 05. 2017.