Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

Seminář dobře charakterizují proběhlé přednášky.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA

JAKÉ JE TO VYVÍJET PŘEKLADAČE?

Mgr. Jan Hubička, Ph.D. web
Katedra aplikované matematiky MFF UK
24. 4. 2018, od 17:20 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK

Abstrakt

GNU C Compiler Collection je jeden z nejstarších dodnes používaných a aktivně vyvíjených softwarových projektů. Od původního oznámení uběhlo 36 let. Proberu historii GCC, zhruba jak uvnitř funguje (a proč ještě funguje, když ho vyvíjí nepříliš organizovaná skupina nadšenců), jak se svět svobodného softwaru změnil, jaké to je pracovat 20 let na jednom softwarovém projektu a proč mě to ještě baví.

Jan Hubička

Jan Hubička pracuje od roku 2017 na Katedře aplikované matematiky (KAM), kde se věnuje strukturální Ramseyově teorii. GCC začal hackovat během studia na střední škole (od roku 96). Od roku 2000 pracuje také jako vývojář toolchainu pro SUSE-labs. Portoval GCC na AMD64/x86-64 (jako první překladač pro tuto architekturu) a zahájil práci na portu pro GCN (GPU Radeon Vega a novější). Dnes se věnuje hlavně optimalizaci kódu - interprocedurální optimalizaci, optimalizaci založené na profilu, link-time optimalizaci a x86-64 backendu. Ve volném čase se věnuje problémům digitalizace historické fotografie.

V letním semestru dále přednesou:

 • Mgr. Tomáš Bílý
 • prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (FF UK a FF UHK v Hradci Králové) web je český logik a analytický filosof, jedním z průkopníků propagace analytické filosofie a filosofie jazyka v českém prostředí. Působí v Akademii věd, na FF UK a na Univerzitě v Hradci Králové. Zabývá se mj. Wittgensteinem či W. V. Quinem, kterého též překládal; rozvíjí pozice inferencialismu Roberta Brandoma.
 • Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D. (Informatický ústav Univerzity Karlovy MFF UK) web
 • Mgr. Jan Hubička, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky MFF UK)
 • RNDr. Libor Forst (SISAL MFF UK) web a Dan Lukeš (SISAL MFF UK)

Informace

Kdy Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Kde Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Email semináře Pro zájemce o pravidelné pozvánky napište na email organizátorů. Pozvánka je zasílána týden před seminářem.

Kdy Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Organizátoři semináře Seminář organizuje:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK), doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK) a RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (Matematický ústav UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři - min. 4 krát ze 6 seminářů
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do 9.9.2018 formou emailu na email Jiřího Šejnohy v jednom z formátů: pdf, odt nebo docx. Je možno zaslat předverzi k diskuzi.

Hodnotí se věcnost, myšlenky a přesnost. Nikoliv květnatý jazyk. Rozsah není přesně dán (ideálně 2+ A4), ale praxe ukazuje, že pod jednu A4 čistého lze akceptovatelnou práci odevzdat ztěží.

MINULÉ SEMINÁŘE

Aktualizováno 20. 03. 2018.