Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

Seminář dobře charakterizují proběhlé přednášky.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA

BEZPEČNOST: TEORIE VS. PRAXE

RNDr. Libor Forst web a Dan Lukeš
Středisko informatické sítě a laboratoří MFF UK
15. 5. 2018, od 17:20 v učebně S8 na Malé Straně, MFF UK

Abstrakt

Přednáška se zaměřuje na příklady situací, kdy vývojář síťové aplikace nebo administrátor sítě narážejí na problémy, které způsobuje střet snahy dodržovat platná pravidla s potřebou reálné funkčnosti v prostředí, kde jsou pravidla autory SW zhusta ignorována.

Libor Forst

vystudoval MFF UK, kde nadále působí. Přednáší základní kurz Unixu a Úvodu do počítačových sítí, ve volném čase se zabývá orientačním během - broznová medaile z Mistrovství světa 2017 v Trail-O. Dále se podílel na BIRD - routing daemonu, ETRAIN – Platforma pro řídící a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet a léta pracuje na projektu Firewall Kernun.

V letním semestru dále přednesou:

 • Mgr. Tomáš Bílý
 • prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
 • Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D. (Informatický ústav Univerzity Karlovy MFF UK) web
 • Mgr. Jan Hubička, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky MFF UK)
 • RNDr. Libor Forst (SISAL MFF UK) web a Dan Lukeš (SISAL MFF UK)

Informace

Kdy Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Kde Učebna S8, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Email semináře Pro zájemce o pravidelné pozvánky napište na email organizátorů. Pozvánka je zasílána týden před seminářem.

Kdy Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Organizátoři semináře Seminář organizuje:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK), doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK) a RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (Matematický ústav UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
 1. Účast na semináři - min. 4 krát ze 6 seminářů
 2. Sepsání
  • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
  • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do 9.9.2018 formou emailu na email Jiřího Šejnohy v jednom z formátů: pdf, odt nebo docx. Je možno zaslat předverzi k diskuzi.

Hodnotí se věcnost, myšlenky a přesnost. Nikoliv květnatý jazyk. Rozsah není přesně dán (ideálně 2+ A4), ale praxe ukazuje, že pod jednu A4 čistého lze akceptovatelnou práci odevzdat ztěží.

MINULÉ SEMINÁŘE

Aktualizováno 12. 03. 2018.