Seminář zvaných přednášek na téma související s informatikou, filosofií a matematikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se dozvědět něco přínosného.

Seminář dobře charakterizují proběhlé přednášky.

NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKA

Jak buňky počítají

Roman Pipek
3. prosince 2019, od 17:20 v učebně S1 na Malé Straně, MFF UK

Abstrakt

Na minulé přednášce jsme si povídali, jak modelovat chování buněk pomocí matematiky. Na přednášce si ukážeme, na příkladu řízení biorytmů, jak podle současného stavu poznání buňky počítají. Bude potřeba zavést definici výpočtu společnou pro svět matematiky i biologie, abychom mohli mezi nimi zavést vhodné zobrazení. Poukážeme na základní problémy pro přiblížení obou světů. Uděláme základní srovnání mezi matematickým a buněčným výpočtem a ukážeme si, jak vypadá biomolekulární algebra.

Roman Pipek

Dipl. inform. Roman Pipek, informatik (matematik) a současně i biolog. Pracuje jako systémový inženýr se zaměřením na konfigurační systémy.

Informace

Kdy Seminář se zpravidla koná v úterní podvečer od 17:20 jednou za čtrnáct dní

Kde Učebna S1, Malostranské náměstí 25, Malá Strana, Praha 1 Mapa

Email semináře Pro zájemce o pravidelné pozvánky napište na email organizátorů. Pozvánka je zasílána týden před seminářem.

Kdy Přednášky mohou být dvouhodinové tj. dva termíny semináře na stejné/podobné téma. Cílem je umožnit probrat dané téma více do hloubky.

Organizátoři semináře Seminář organizují:

Na semináři se podíleli a seminář garantovali prof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (KTIML, MFF UK), doc. RNDr. Josef Mlček, CSc. (KTIML, MFF UK) a RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. (Matematický ústav UK)

Podmínky udělení zápočtu

NAIL102 Filosofické problémy informatiky, examinace 0/1 Z Studijní informační systém
  1. Účast na semináři - min. 4 krát ze 5 seminářů
  2. Sepsání
    • záznamu/zápisu hodiny semináře aktuálního semestru
    • nebo úvahy na téma na semináři probírané

Splněny musí být obě podmínky tj. účast i sepsání záznamu/úvahy. Termín odevzdání práce do 1.7.2019 formou emailu na email Jiřího Šejnohy v jednom z formátů: pdf, odt nebo docx. Je možno zaslat předverzi k diskuzi. Pouze v rozumných případech lze po vzájemné domluvě termín odevzdání změnit.

Hodnotí se věcnost, myšlenky, reference a přesnost. Nikoliv květnatý jazyk. Rozsah není přesně dán (ideálně 2+ A4), ale praxe ukazuje, že pod jednu A4 čistého textu lze akceptovatelnou práci odevzdat ztěží.

MINULÉ SEMINÁŘE