Témata prací

Momentálně vedu už 11 studentů, takže nabízím jen jedno téma v oblasti mého výzkumu.