Umělá inteligence II | Seminář z umělá inteligence

Umělá inteligence I / Artificial Intelligence I
NAIL069, 2/1 Z+Zk, zimní semestr

Roman Barták, KTIML


Zdroje  |  Přednáška  |  Zkouška  |  Kontakt

Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který - kdyby ho dělal člověk - bychom považovali za projev jeho inteligence.

Marvin Minsky, 1967


Zdroje (References):

Přednáška je připravena podle knihy S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence. A Modern Approach, Prentice Hall (aktuálně čtvrté vydání, 2020). Materiály ke knize jsou dostupné na webu, kde najdete spousty odkazů na další zdroje.

V roce 2015 bylo možno (z fakutních počítačů) přistupovat na PDF všech knih ze série Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning vydavatelství Morgan & Claypool Publishers.

Z literatury dostupné v českém jazyce je možné čerpat například ze série knih V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský (eds.): Umělá inteligence 1-6, vycházející v nakladatelství Academia.

Některé kapitoly z přednášky jsou tématem samostatných přednášek, kde je možné své znalosti prohloubit: Programování s omezujícími podmínkami, Plánování a rozvrhování. Pro zájemce o UI je užitečný také Seminář z umělé inteligence.


Přednáška (Lectures) ZS 2022/2023:
Pondělí 15:40 - 17:10, posluchárna S3, Malá Strana - lekce v češtině
Tuesday 15:40 - 17:10, lecture room S5, Malá Strana - lectures in English

This is a prelimary program that may change during the semester (the dates are for the Czech class).

date topic lecture quiz
03.10. 2022

Introduction, major topics, context, history, and applications of AI.
(Chapter 1.1-1.4)

10.10. 2022

Intelligent agents, environment, structure of agents.
(Chapter 2)

17.10. 2022 Problem solving, uninformed search algorithms.
(Chapter 3.1-3.4)
24.10. 2022

Informed search algorithms and heuristics.
(Chapter 3.5-3.6)

31.10. 2022 Local and on-line search algorithms.
(Chapter 4.1, 4.3, 4.5)
07.11. 2022 Constraint satisfaction.
(Chapter 6.1-6.3)
14.11. 2022 Adversarial search (games).
(Chapter 5)
21.11. 2022 Knowledge representation, propositional logic.
(Chapter 7)
28.11. 2022

First-order logic.
(Chapter 8)

05.12. 2022 First-order logic: Inference Techniques.
(Chapter 9)
12.12. 2022 Knowledge representation.
(Chapter 10.1-10.3)
19.12. 2022 Automated planning.
(Chapter 11.1-11.2)
02.01. 2023 first exam date 

There is a practical workshop accompanying the lectures. There are two language-variants of workshops, one given in English (web pages) and one in Czech (web pages) given by Jiří Švancara (first workshops given by Jiří Fink). Materials from past years are also available (Adam Dingle web pages, Otakar Trunda web pages, Jakub Gemrot web pages).

Slajdy v českém jazyce z předchozích let.

Úvod, témata a vymezení UI, pohled do historie, úspěšné aplikace.

Inteligentní agenti, jejich prostředí a základní struktury.

Řešení problémů prohledáváním (DFS, BFS,ID).

Informované prohledávání (heuristiky, A*).

Lokální a on-line prohledávání.
Splňování omezujících podmínek.
Hry (minimax, alfa-beta prohledávání).
Logické odvozování.
Logika prvního řádu a reprezentace znalostí.
Odvozování v logice prvního řádu (unifikace, skolemizace, řetězení, rezoluce).
Reprezentace znalostí.
Plánování (v prostoru stavů, v prostoru plánů).

 


Zkouška (Exam):

Zkoušena bude látka probraná na přednášce, podrobnosti a termíny budou vypsány před zkouškovým obdobím. Na zkoušku se zapisuje prostřednictvím Studijního informačního systému.

During exam, I will ask questions from all topics covered by lectures. The exam dates will be published before the exam period and students register to exams via SIS.


Kontakt:
 

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Czech Republic

e-mail: bartak (AT) ktiml.mff.cuni.cz
tel: +420 951 554 242

V případě potřeby je možné domluvit individuální konzultace k přednášce, případně témata projektů, bakalářských či diplomových prací vycházejících z témat přednášky.

Samozřejmě veškeré komentáře k přednášce, hlášení chyb, nejasných pasáží apod. jsou vítány.