Umělá inteligence II | Seminář z umělá inteligence

Umělá inteligence I / Artificial Intelligence I
NAIL069, 2/1 Z+Zk, zimní semestr

Roman Barták, KTIML


Zdroje  |  Přednáška  |  Zkouška  |  Kontakt

Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který - kdyby ho dělal člověk - bychom považovali za projev jeho inteligence.

Marvin Minsky, 1967


Zdroje (References):

Přednáška je připravena podle knihy S. Russell, P. Norvig: Artificial Intelligence. A Modern Approach, Prentice Hall, 2003 (druhé vydání). Materiály ke knize jsou dostupné na webu, kde najdete spousty odkazů na další zdroje.

V roce 2015 bylo možno (z fakutních počítačů) přistupovat na PDF všech knih ze série Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning vydavatelství Morgan & Claypool Publishers.

Z literatury dostupné v českém jazyce je možné čerpat například ze série knih V. Mařík, O. Štěpánková, J. Lažanský (eds.): Umělá inteligence 1-6, vycházející v nakladatelství Academia.

Některé kapitoly z přednášky jsou tématem samostatných přednášek, kde je možné své znalosti prohloubit: Programování s omezujícími podmínkami, Plánování a rozvrhování. Pro zájemce o UI je užitečný také Seminář z umělé inteligence.


Přednáška-Lectures (ZS 2019/2020):
pondělí 14:00 - 15:30, posluchárna S9 (Malá Strana, 1. patro) - lekce v češtině
Monday 09:00 - 10:30, lecture room S3 (Malá Strana, 3rd floor) - lectures in English

Toto je předběžný program, který může být během roku upraven.
This is a prelimary program that may change during the semester.

    lecture quiz
07.10. 2019

Introduction, major topics, context, history, and applications of AI.

14.10. 2019

Intelligent agents, environment, structure of agents.

  Problem solving, uninformed search algorithms.
21.10. 2019

Informed search algorithms and heuristics.

28.10. 2019

cancelled (Czech Independence Day)

 
04.11. 2019 canceled (due to foreign trip)
 
11.11. 2019 Local and on-line search algorithms.
18.11. 2019 Constraint satisfaction.
25.11. 2019 Adversarial search (games).
02.12. 2019 Knowledge representation, propositional logic.
09.12. 2019 First-order logic
16.12. 2019 Knowledge engineering.
06.01. 2020 Automated planning.

There is a practical workshop accompanying the lectures. There are two workshops, one given given by Adam Dingle (web pages) and one given by Otakar Trunda (web pages). Older materials from Jakub Gemrot are also available (web pages).


Slajdy v českém jazyce z předchozích let.

Úvod, témata a vymezení UI, pohled do historie, úspěšné aplikace.

Inteligentní agenti, jejich prostředí a základní struktury.

Řešení problémů prohledáváním (DFS, BFS,ID).

Informované prohledávání (heuristiky, A*).

Lokální a on-line prohledávání.
Splňování omezujících podmínek.
Hry (minimax, alfa-beta prohledávání).
Logické odvozování.
Logika prvního řádu a reprezentace znalostí.
Odvozování v logice prvního řádu (unifikace, skolemizace, řetězení, rezoluce).
Reprezentace znalostí.
Plánování (v prostoru stavů, v prostoru plánů).

 


Zkouška:

Zkoušena bude látka probraná na přednášce, podrobnosti a termíny budou vypsány před zkouškovým obdobím. Na zkoušku se zapisuje prostřednictvím Studijního informačního systému.


Kontakt:
 

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Czech Republic

e-mail: bartak (AT) ktiml.mff.cuni.cz
tel: +420 951 554 242

V případě potřeby je možné domluvit individuální konzultace k přednášce, případně témata projektů, bakalářských či diplomových prací vycházejících z témat přednášky.

Samozřejmě veškeré komentáře k přednášce, hlášení chyb, nejasných pasáží apod. jsou vítány.