Úvod do umělé inteligence | Umělá inteligence I | Umělá inteligence II

Seminář z umělé inteligence I a II
0/2 Zk

Roman Barták, KTIML


Témata  |  Seminář  |  Zápočet  |  Kontakt

Výběrový referativní seminář o umělé inteligenci (UI) věnovaný aktuálním tématům a trendům umělé inteligence. Referovaná témata rozšiřují látku probíranou v základním kurzu umělé inteligence. Vhodné pro všechny studenty se zájmem o danou problematiku. Možnost čerpat náměty pro bakalářské a diplomové práce i pro softwarové projekty.

The past seminars can be found at the following page.


Témata:

Probíraná témata mohou čerpat z následujícího seznamu:

 • řešení úloh, prohledávání, řešení her, omezující podmínky, logika, reprezentace znalostí, plánování
 • neurčitost, rozhodování za nejistoty, učení, zpracování přirozeného jazyka, neuronové sítě, strojové učení
 • robotika, počítačové vidění, multi-agentní systémy, UI v kosmu, UI a armáda, filozofické pojetí UI
 • význačné osobnosti UI (Turing, McCarty, Minski, Newell, ..) a jejich konkrétním přínos
 • klíčových projekty v historii UI (Shakey, DeepBlue, Watson, Grand Challenge, Robocup, ...)
 • ...

Další zdroje lze hledat na hlavních konferencích o umělé inteligenci AAAI a IJCAI, případně na stránkách předchozích ročníků semináře.

V roce 2015 je možno (z fakutních počítačů) přistupovat na PDF všech knih ze série Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning vydavatelství Morgan & Claypool Publishers.


Seminar    LS 2022/2022 (NAIL052):
Úterý (Tuesday) 09:00 - 10:30, lecture room S6 (Malá Strana, 2nd floor)

Seminar will run in English and it will be organized as a series of presentations of research papers followed by Q&A and evaluation of each presentation.

We will focus on large language models and their usage in general (beyond language), specifically on ChatGPT and similar techniques. This is a list of papes to select from; students can also bring own papers, but they must be approved by the teacher:

 1. Attention Is All You Need [paper]
 2. Language Models are Few-Shot Learners [paper]
 3. A Survey of Transformers [paper]
 4. Efficient Transformers: A Survey [paper]
 5. A Generalist Agent [paper]
 6. An Analysis of the Automatic Bug Fixing Performance of ChatGPT [paper]
 7. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools [paper]
14.02. 2023 Kick-off meeting  
21.02. 2023 Distribution of papers/talks   
28.02. 2023 ChatGPT experiments (each student will prepare two examples, one showing how the system can solve a non-trivial problem and one showing how the system makes a significant mistake)             
07.03. 2023

ChatGPT experiments (each student will generate a short research report using ChatGPT and analyse its quality)

14.03. 2023 Maroš Bratko: An Analysis of the Automatic Bug Fixing Performance of ChatGPT (6)
21.03. 2023 each student will prepare three examples of ChatGPT solving a real short homework: 1) high school level 2) college level formally specified assignment 3) college level wordy assignment  
28.03. 2023

Michal Pospěch: Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools (7)

04.04. 2023 TBA
11.04. 2023 Yuliia Alpaieva: ???
18.04. 2023

TBA (look at Spring School on AI)

25.04. 2023 Diellor Hoxhaj: ???
 
02.05. 2023 Rem Lohinov: ???
09.05. 2023 Marianna Malaireu: ???  
09.05. 2023 TBA  

Zápočet : 

Zápočet je udělen za aktivní přístup k semináři. Přesná charakteristika "aktivního přístupu" bude určena vždy na začátku semestru podle konkrétní podoby semináře


Kontakt:
 

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Czech Republic

e-mail: bartak (AT) ktiml.mff.cuni.cz
tel: +420 951 554 242