Simona Ondrčková

email: ondrckova@ktiml.mff.cuni.cz

Výuka

Úvod do umělé inteligence

Cvičení k přednášce.

Dole budu postupně přidávat odkazy na prezentace k jednotlivým hodinám cvičení.
Zápočet získate za domácí úkoly. Domácích úkolů bude nejspíš deset. Za každý úkol můžete dostat alespoň 10 bodů. Zápočet dostanete pokud získáte alespoň sedminásobek počtu úkolů. Většina úkolů je programovacích. To znamená, že dostanete částečně implementovanou úlohu a je potřeba ji dokončit. Kód poté pošlete do ReCodEx-u. Ten Váš program otestuje na různých příkladech a dá body dle úspěšnosti. Body jsou také ovlivněny kvalitou řešení. Na většinu úloh budete mít dva týdny, ale na přesné termíny se podívejte do ReCodExu. Úkoly není za žádných okolností možné odevzdávat později. Zadání úkolů najdete zde: Git . Úkoly budou nejspíš na tyto témata:

Publikace