Doktorský projekt 2009-2012
Res Informatica

Podporovaný Grantovou agenturou České republiky jako projekt č. 201/09/H057.


Současná informatika má tak široký záběr, že je těžké pro odborníky z různých podoblastí si navzájem porozumět, vyměňovat a využívat výzkumné výsledky z příbuzných, ale přesto jiných oblastí. Tato bariéra zpomaluje inovační pokrok kvůli efektu „znovu objevování kola“, a je proto důležité obnovovat povědomí o výsledcích a výzvách různých podoblastí informatiky a to již raném stadiu výzkumné kariéry. Projekt „Res Informatica“ překlenuje právě zmíněnou komunikační propast a soustředí se na rozšíření obzorů doktorandů nad rámec jejich aktuálního výzkumného tématu. Projekt zahrnuje vybrané studenty doktorského programu Informatika, který nabízí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Ústavem informatiky Akademie věd ČR. Projekt podporuje spolupráci mezi místními studenty prostřednictvím společných setkání a seminářů a poskytuje finanční podporu pro cesty studentů na mezinárodní konference, kde mohou získat další důležité osobní kontakty. Společný projekt také posiluje vzdělávání v obecné vědecké metodologii, která je důležitá pro všechny studenty napříč celým spektrem studijních oborů.

Vedení projektu

Vedení projektu zajišťuje efektivní správu projektu, koordinaci společných aktivit a komunikaci v rámci projektu. Na vedení projektu se volně podílejí také další školitelé studentů z řad projektu.

Řešitel:
Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Malostranské nám. 2/25. 118 00 Praha 1
Spoluřešitel:
Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Pod vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8
Vedení projektu:
Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.; RNDr. Vladislav Kuboň,Ph.D.; Prof. RNDr. Martin Loebl, DrSc.; Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.; Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.; Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.; Doc. RNDr. Jiří Šíma, CSc.; Doc. Ing. Petr Tůma, Dr.

Studenti

Projektu se účastní vybraní studenti všech čtyř oborů doktorského studijního programu informatika: I-1 Teoretická informatika, I-2 Softwarové inženýrství, I-3 Matematická lingvistika, a I-4 Diskrétní modely a algoritmy.

Babka Vlastimil (KDSS) Využití kombinace formálních metod pro modelování a simulaci výkonu komponentových systémů s empirickým vyhodnocováním během návrhu
Cibulka Josef (KAM) Kombinatorická geometrie  
Dědek Jan (KSI) Sémantické anotace  
Dzetkulič Tomáš (ÚI AV) Verification of Hybrid Systems    
Horáček Jaroslav (KAM)
od 1. 1. 2012
Interval linear and nonlinear systems    
Kadlec Rudolf (KSVI) Řízení autonomních agentů  
Knap Tomáš (KSI) XML Security
Krůza Oldřich (ÚFAL)
od. 1. 10. 2011
Interaktivní zdokonalování přepisu zvukových nahrávek s využitím zpětné vazby posluchačů    
Kukačka Marek (KTIML) Vrstevnaté neuronové sítě a jejich využití při rozpoznávání vzorů  
Malohlava Michal (KDSS) Komunikace komponent
Mareček David (ÚFAL) Vztah mezi tektogramatickými reprezentacemi různých jazyků
Novák Jiří (KSI)
od. 1. 10. 2010
Vyhledávání v databázích DNA a hmotnostních spekter    
Novák Michal (ÚFAL)
od 1. 10. 2010
Využití koreference ve strojovém překladu    
Novotný Miroslav (KSI) Mobilita a Peer-to-Peer sítě
Pilát Martin (ÚI AV)
od 1. 1. 2011
Paralelní evoluční algoritmy pro vícekriteriální optimalizaci    
Pop Tomáš (KDSS)
od 1. 1. 2010
Component systems and services in resource-constrained environments   WWW
Reitermanová Zuzana (KTIML) Umělé neuronové sítě a jejich využití při extrakci znalostí  
Rytíř Pavel (KAM) Geometrické a algebraické vlastnosti diskrétních struktur    
Toropila Daniel (KTIML) Plánování v robotice
Veselovská Kateřina (ÚFAL)
od. 1. 10. 2010
Rozšíření anotace počítačového korpusu o některé jevy z oblasti pragmatiky    

Alumni (studenti, kteří se účastnili části projektu):

Bajer Lukáš (ÚI AV)
od 1. 1. do 31.12. 2010
Moderní metody evoluční optimalizace   WWW
Češka Pavel (ÚFAL)
do 30. 9. 2010
Rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči  
Eckhardt Alan (KSI)
do 30. 9. 2010
Induktivní modely uživatelských preferencí pro sémantický web  
Kolovratník David (ÚFAL)
do 30. 6. 2011
Výběr ekvivalentů v automatickém překladu PDF  
Libič Peter (KDSS)
do 31. 12. 2009
Performance evaluation in model - driven development environments  
Mladová Lucie (ÚFAL)
do 30. 9. 2010
Koncepce roviny diskurzu v popisu jazyka a její začlenění do Pražského závislostního korpusu  
Moravec Jaroslav (ÚI AV)
do 31. 12. 2009
Vztah účelové funkce a operátorů mutace a křížení v genetických algoritmech  
Stolař Rudolf (KAM)
do 31. 12. 2011
Kombinatorické otázky Ramseyovského typu    

 

Aktivity 

V rámci projektu jsou organizovány společné aktivity směřující k posílení spolupráce mezi obory.

20. 03. 2009 Úvodní schůzka (posluchárna S8)
10. 04. 2009 Informační seminář (posluchárna S9)
02.-03. 06. 2009 Den projektu Res Informatica v rámci týdne doktorského studia WDS
30. 11. 2009 Seminář informatiky I1 (pozvánka s programem, Brom, Dzetkulič, Kadlec, Kukačka, Reitermanová)
02. 04. 2010 Úvodní schůzka pro rok 2010 (posluchárna S1, 9:00)
letní semestr 2010 Kurz Příprava a management evropských projektů (www, posluchárna S3, pondělí 10:40 - 12:10)
02. 06. 2010 Software demo (posluchárna T1, 9:00 - 12:40)
02.-03. 06. 2010 Informatický den na Week of Doctoral Students 2010 (www, posluchárna T1)
02. 11. 2010 Seminář informatiky I2 (od 15:40 v posluchárně S8, pozvánka s programem, Babka, Dedek, Eckhardt, Hoksza, Malohlava, Novák, Pop)
11. 04. 2011 Úvodní schůzka pro rok 2011 (posluchárna S8, 17:30)
02.-03. 06. 2011 Informatický den na Week of Doctoral Students 2011
08. 11. 2011 přednášky hostů (posluchárna S9, 9:00, abstrakty)
15. 11. 2011 Seminář informatiky I3 (od 14:00 v posluchárně S4, program, Oliva, Mareček)
18.-19. 02. 2012 Studentská konference IT Security for the Next Generation - European Cup 2012 (www, posluchárna S9)
21. 03. 2012 Úvodní schůzka pro rok 2012 (posluchárna S4, 17:20)
10. 04. 2012 Přednáška Review of the Security Incidients of 2011 (David Jacoby, Kaspersky Lab, posluchárna S3, 14:00, pozvánka)
17. 10. 2012 Kurz Getting started on academic writing in English (posluchárna S1, 09:00-10:30, abstrakt)
29. 10. 2012 Seminář informatiky I4 (od 16:00 v posluchárně S8, program, Loebl, Cibulka, Rytir)
14. 11. 2012 Kurz Basics of academic texts (posluchárna S1, 09:00-10:30, abstrakt)
05. 12. 2012 Kurz Writing grant applications (posluchárna S1, 09:00-10:30, abstrakt)

 

Ostatní 

JokePro komunikaci v rámci projektu byly zřízeny e-mailové aliasy na adrese ktiml.mff.cuni.cz. Pro kontakt na všechny studenty použijte dp-stud, pro kontakt na vedení projektu dp-head a pro kontakt na všechny členy projektu dp-all.

Pro osvěžení mysli při doktorském studiu můžete navštívít PhD Comics :-)

Poslední úprava 16.10.2012