Výroková a predikátová logika

Zimní semestr 2013/14

Rozvrh: Pátek 9:00-10:30, posluchárna S3.
Přednášející: Petr Gregor (gregor(at)ktiml.mff.cuni.cz)
Informace k přednášce: 2/2 Zk/Z NAIL062 v SISu

Plán přednášky
Plán je pouze orientační, téměř jistě nebude dodržen.

Doporučená literatura

Cvičení
Přednáška je doplněna cvičením. Informace k mnou vedenému cvičení jsou zde.

Zkouška
Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části. Podrobnosti o formě zkoušky a o zkoušené látce jsou zde. Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu (kromě předtermínů). Zápis na zkoušku je prostřednictvím SISu.

Upozornění: Poslední dva zkouškové termíny v letním semestru jsou vypsány na 25.4. od 12:20 v S6 a 4.6. od 9:00 v S1.

Minulé zkouškové testy: Vzor, 3.1., 10.1., 15.1., 22.1., 24.1., 29.1., 5.2., 7.2., 12.2.

Konzultační hodiny
Pátek 10:40-12:20, případně po domluvě (mailem).

Poznámka
Uvítám poznámky o nepřesnostech, chybách či překlepech v přednáškových slidech.