Výroková a predikátová logika

Zimní semestr 2016/17

Předchozí verze přednášky: ZS 2015/16 CZ, ZS 2014/15 CZ, ZS 2013/14 CZ.
Lecture in English: ZS 2016/17 EN, ZS 2015/16 EN, ZS 2014/15 EN.

Rozvrh: Úterý 14:00-15:30, posluchárna S5.
Přednášející: Petr Gregor (gregor(at)ktiml.mff.cuni.cz)
Informace k přednášce: 2/2 Zk/Z NAIL062 v SISu

Plán přednášky
Plán je pouze orientační, téměř jistě nebude dodržen.

Doporučená literatura

Cvičení
Přednáška je doplněna cvičením. Příklady k procvičování jsou zde anebo letošní zde.

Zkouška
Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části. Podrobnosti o formě zkoušky a o zkoušené látce jsou upřesněny zde. Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu (kromě předtermínů). Zápis na zkoušku je prostřednictvím SISu.

Upozornění: V letním semestru budou pouze tři zkouškové termíny: v půlce semestru (19.4. od 12:20 v S1), na začátku a na konci zkouškového období v červnu.

Minulé zkouškové testy: 12.1., 18.1., 24.1., 1.2., 3.2., 8.2., 10.2., 15.2., 16.2.

Konzultace
Po domluvě mailem kdykoliv.

Poznámka
Uvítám poznámky o nepřesnostech, chybách či překlepech v přednáškových slidech.