Výroková a predikátová logika

Zimní semestr 2014/15

Další verze přednášky: English version ZS 2014/15, ZS 2013/14.

Rozvrh: Středa 9:00-10:30, posluchárna S3.
Přednášející: Petr Gregor (gregor(at)ktiml.mff.cuni.cz)
Informace k přednášce: 2/2 Zk/Z NAIL062 v SISu

Plán přednášky
Plán je pouze orientační, téměř jistě nebude dodržen.

Doporučená literatura

Cvičení
Přednáška je doplněna cvičením. Příklady k procvičování jsou zde.

Zkouška
Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části. Podrobnosti o formě zkoušky a o zkoušené látce jsou zde. Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu (kromě předtermínů). Zápis na zkoušku je prostřednictvím SISu.

Upozornění: Poslední termíny zkoušky jsou 3. 6. a 23. 6. od 9:00 v S1, viz SIS.

Minulé zkouškové testy: 18.12., 8.1., 13.1., 20.1., 29.1., 4.2., 5.2., 10.2., 12.2..

Konzultace
Po domluvě mailem.

Poznámka
Uvítám poznámky o nepřesnostech, chybách či překlepech v přednáškových slidech.