Výroková a predikátová logika - cvičení

Zimní semestr 2019/20

Rozvrh: Středa 10:40-12:10, posluchárna S6.
Vyučující: Petr Gregor (gregor(at)ktiml.mff.cuni.cz)
Informace o přednášce: 2/2 Zk/Z NAIL062 v SISu, na stránce k přednášce

Procvičované příklady
Zde budou postupně zveřejňovány, z loňských cvičení jsou zde.

Hodnocení
Bude založené na bodech získaných za dva testy psané v průběhu semestru, za domácí úkoly a aktivitu na cvičeních.