Výroková a predikátová logika

Zimní semestr 2021/22

Aktuální přednáška: ZS 2022/23 CZ (Jakub Bulín).
Lecture in English: ZS 2022/23 EN

Předchozí verze přednášky: ZS 2020/21 CZ, ZS 2021/22 EN (by Jakub Bulín), ZS 2018/19 EN (by Martin Pilát).

Rozvrh: Úterý 15:40-17:10, posluchárna M1, Ke Karlovu 3.
Přednášející: Petr Gregor (gregor(at)ktiml.mff.cuni.cz)
Informace k přednášce: 2/2 Zk/Z NAIL062 v SISu

Oznámení: Přednáška se nebude nahrávat, ale k dispozici jsou záznamy přednášek z minulého roku v playlistu na Streamu UK a v SISu.

Plán přednášky

Doporučená literatura

Cvičení
Přednáška je doplněna cvičením. Příklady k procvičení z minulých let jsou zde.

Zkouška
Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části. Podrobnosti o formě zkoušky a požadavcích jsou upřesněny zde. Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu (kromě předtermínů). Zápis na zkoušku je prostřednictvím SISu. Na stránkách z minulých let jsou zveřejněny dřívější zkušební testy, nově i řešení dvou testů z loňského roku. Ve vyjímečných případech (zdravotní důvody, lockdown, ...) umožníme zkoušku skládat distančně. Pro domluvu termínu a detailů zkoušky se obraťte mailem na kolegu Jakuba Bulína, který vede anglickou paralelku, a uveďte i důvody pro distanční zkoušku.

Minulé zkouškové testy: 5.1., 12.1., 14.1., 18.1., 20.1., 26.1., 28.1., 3.2., 7.2., 11.2., 13.4., 1.6., 29.6., 20.9.

Pozn.: Hledám zájemce o ročníkový projekt / bakalářskou práci na generování zkouškových testů, viz podrobnosti, podmínkou je úspěšné absolvování zkoušky.

Konzultace
Po domluvě mailem či po přednášce. K dispozici je i diskuzní fórum na Moodle.