Výroková a predikátová logika

Zimní semestr 2021/22

Loňská verze přednášky: ZS 2020/21 CZ.
Lecture in English: ZS 2021/22 EN (by Jakub Bulín), ZS 2018/19 EN (by Martin Pilát), ZS 2016/17 EN.

Rozvrh: Úterý 15:40-17:10, posluchárna M1, Ke Karlovu 3.
Přednášející: Petr Gregor (gregor(at)ktiml.mff.cuni.cz)
Informace k přednášce: 2/2 Zk/Z NAIL062 v SISu

Oznámení: Přednáška se bude konat prezenčně (aspoň tak začne). Záznamy přednášek z minulého roku jsou k dispozici v playlistu na Streamu UK a v SISu.

Plán přednášky

Doporučená literatura

Cvičení
Přednáška je doplněna cvičením. Příklady k procvičení z minulých let jsou zde.

Zkouška
Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části. Podrobnosti o formě zkoušky a požadavcích jsou upřesněny zde. Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu (kromě předtermínů). Zápis na zkoušku je prostřednictvím SISu. Na stránkách z minulých let jsou zveřejněny dřívější zkušební testy. Podrobnosti o možnosti skládat zkoušku distančně budou upřesněny před začátkem zkouškového období.

Pozn.: Hledám zájemce o ročníkový projekt / bakalářskou práci na generování zkouškových testů, viz podrobnosti, podmínkou je úspěšné absolvování zkoušky.

Konzultace
Po domluvě mailem či po přednášce. K dispozici je i diskuzní fórum na Moodle.