Výroková a predikátová logika

Zimní semestr 2018/19

Předchozí verze přednášky: ZS 2017/18 CZ, ZS 2016/17 CZ, ZS 2015/16 CZ, ZS 2014/15 CZ, ZS 2013/14 CZ.
Lecture in English: ZS 2018/19 EN (by Martin Pilát), ZS 2016/17 EN, ZS 2015/16 EN, ZS 2014/15 EN.

Rozvrh: Pátek 10:40-12:10, posluchárna S5.
Přednášející: Petr Gregor (gregor(at)ktiml.mff.cuni.cz)
Informace k přednášce: 2/2 Zk/Z NAIL062 v SISu

Plán přednášky

Doporučená literatura

Cvičení
Přednáška je doplněna cvičením. Informace k mnou vedenému cvičení jsou zde.

Zkouška
Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části. Podrobnosti o formě zkoušky a o zkoušené látce jsou upřesněny zde. Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu (kromě předtermínů). Zápis na zkoušku je prostřednictvím SISu. Na stránkách z minulých let jsou zveřejněny dřívější zkušební testy.

Upozornění: V letním semestru budou pouze tři zkouškové termíny: v půlce semestru, na začátku a na konci zkouškového období v červnu.

Minulé zkouškové testy: 8.1., 15.1., 17.1., 21.1., 23.1., 29.1., 1.2., 8.2., 12.2., 14.2.

Konzultace
Po domluvě mailem.