Výroková a predikátová logika

Zimní semestr 2017/18

Předchozí verze přednášky: ZS 2016/17 CZ, ZS 2015/16 CZ, ZS 2014/15 CZ, ZS 2013/14 CZ.
Lecture in English: ZS 2017/18 EN (by Martin Pilát), ZS 2016/17 EN, ZS 2015/16 EN, ZS 2014/15 EN.

Rozvrh: Středa 9:00-10:30, posluchárna S3.
Přednášející: Petr Gregor (gregor(at)ktiml.mff.cuni.cz)
Informace k přednášce: 2/2 Zk/Z NAIL062 v SISu

Plán přednášky

Doporučená literatura

Cvičení
Přednáška je doplněna cvičením. Informace k mnou vedenému cvičení jsou zde.

Zkouška
Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části. Podrobnosti o formě zkoušky a o zkoušené látce jsou upřesněny zde. Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu (kromě předtermínů). Zápis na zkoušku je prostřednictvím SISu.

Upozornění: V letním semestru budou pouze tři zkouškové termíny: v půlce semestru, na začátku a na konci zkouškového období v červnu.

Minulé zkouškové testy: 9.1., 16.1., 23.1., 25.1., 31.1., 1.2., 7.2., 9.2., 13.2., 15.2.

Konzultace
Po domluvě mailem kdykoliv.

Poznámka
Uvítám poznámky o nepřesnostech, chybách či překlepech v přednáškových slidech.