Výroková a predikátová logika

Zimní semestr 2020/21

Loňská verze přednášky: ZS 2019/20 CZ.
Lecture in English: ZS 2020/21 EN (by Jakub Bulín), ZS 2018/19 EN (by Martin Pilát), ZS 2016/17 EN.

Rozvrh: Pátek 10:40-12:10, Zoom link.
Přednášející: Petr Gregor (gregor(at)ktiml.mff.cuni.cz)
Informace k přednášce: 2/2 Zk/Z NAIL062 v SISu

Oznámení: Přednáška se bude konat dle rozvrhu na platformě Zoom, viz link výše. Pokud jste nedostali pozvánku s heslem či máte jiné potíže s připojením, napište mi. Záznamy z přednášek budou k dispozici v playlistu na Streamu UK.

Plán přednášky

Doporučená literatura

Cvičení
Přednáška je doplněna cvičením. Domácí úkoly budou cvičící typicky zadávat přes Moodle. Příklady k procvičení z minulých let jsou zde.

Zkouška
Zkouška se bude skládat z písemné a ústní části. Podrobnosti o formě zkoušky jsou upřesněny zde. Podmínkou ke zkoušce je získání zápočtu (kromě předtermínů). Zápis na zkoušku je prostřednictvím SISu. Na stránkách z minulých let jsou zveřejněny dřívější zkušební testy.

Preferovaná forma zkoušky je prezenční, ale těm, kdo se nemohou prezenční zkoušky zúčastnit nebo jen s vážnými komplikacemi (zdravotní důvody, mimo dojezdovou vzdálenost apod.) bude umožněno zkoušku skládat distančně. Pro domluvu termínu a detailů zkoušky se obraťte mailem na kolegu Jakuba Bulína, který vede anglickou paralelku, a uveďte i důvody pro distanční zkoušku.

Důležité: Pokud se jedná o druhý opravný termín při druhém zápisu předmětu, je nutné se ke zkoušce přihlásit alespoň dva dny předem, tj. 48 hodin před začátkem zkoušky. To platí jak pro distanční, tak i prezenční zkoušky z DS1.

Nové: V letním semestru plánujeme jeden termín během semestru (cca v polovině), další dva ve zkouškovém období (na začátku a na konci).

Pozn.: Hledám zájemce o ročníkový projekt / bakalářskou práci na generování zkouškových testů, viz podrobnosti.

Minulé zkouškové testy: 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 1.2., 9.2., 17.2., 19.2., 25.2.

Konzultace
Po domluvě mailem či po přednášce.